Directori del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació

Directori del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació

Direcció

Unitat de Valorització

Informàtica i Multimèdia

Gestió Econòmica

Recursos Humans

Atenció al Públic