Introducció als Mètodes de Diagnòstic per Imatge

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  • Graduats recents amb inquietuds científiques que volen orientar tota o part de la seva carrera professional en l'àmbit del coneixement en general i específicament de la patologia toràcica.
  • Professionals amb lloc de treball estable que opten per augmentar els seus coneixements o les seves expectatives laborals a través d'un màster en coneixement toràcic clínic-radiològic.
Codi:
CDIAGIMS-I1-2022-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Adquirir i desenvolupar habilitats per incorporar coneixements bàsics en radiologia en patologia toràcica.
Itinerari formatiu:

Aquest curs forma part de l'itinerari curricular del Màster en Metodologia Diagnòstica Clínica i Radiològica en Patologia Pulmonar i Cardíaca.


També podeu cursar de forma independent els següents cursos de formació continua que formen part de l'itinerari curricular del màster:


Coordinació acadèmica:
Maria Teresa Auguet Quintillá
Docents:
Maria Teresa Auguet Quintillá
Durada:
6 ECTS (60 h)
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 27/02/2023 al 21/06/2024
Especificació durada:
2 mesos
Horari:
Dimarts i dimecres de 16 a 20 h.
Ubicació:
Unitat Docent de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4 -Tarragona
Plànol de situació:

Preu:
825 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs