Els Espais Blaus i Verds. Escenari d'una Activitat de Lleure o de Turisme

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Titulats universitaris o professionals en els àmbits de la geografia, del turisme, paisatge, arquitectura, ciències ambientals o la biologia, principalment, que desitgin completar, actualitzar o reorientar la seva formació.

Codi:
CESBVET-I1-2024-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

Proporcionar eines per al disseny d’experiències innovadores i oportunitats de negoci en el context del benestar i el turisme inclusiu universal.

Itinerari formatiu:
Coordinació acadèmica:
Marta Nel·Lo Andreu
Alba Font Barnet
Docents:
Marta Nel·Lo Andreu
Óscar Saladié Borraz
Alba Font Barnet
Aurora Requena Gutiérrez
Durada:
3 ECTS (24 h)
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 29/10/2024 al 13/11/2024
Especificació durada:
24 h
Horari:
Dimarts i dimecres, de 16 a 20 h.
Ubicació:
Campus virtual Moodle
Preu:
300 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs

Inscripció