Diploma de Postgrau en Dret Local

Fitxa Tècnica

Aquest postgrau començarà l'octubre de 2023.
Coorganitza:

Logo Universitat Autònoma de Barcelona      Logo Escola d’Administració Pública de Catalunya

Introducció:

Els ens locals configuren una part molt important de l’Administració pública de Catalunya atès que són els que es troben més pròxims als ciutadans i ciutadanes i, d’acord amb el principi de subsidiarietat, han de prestar un major nombre de serveis, tenint sempre com a finalitat principal la consecució del seu benestar.

El gran nombre de municipis i d’ens supramunicipals, l’existència de comarques i d’altres administracions locals i també d’administracions de caràcter no territorial fan que el personal al seu servei sigui molt nombrós. Aquest personal requereix una formació i capacitació professional adequades per a fer front a la complexitat de competències i funcions que les dites administracions tenen encomanades.

La necessitat d’establir una formació homogènia a tot el territori de Catalunya en els matèries relacionades amb l’administració local -dret, gestió i hisenda, bàsicament- per tal de garantir els coneixements necessaris i adequats, tant teòrics com pràctics, als titulats universitaris que volen treballar-hi i la personal que està al seu servei.

L’objectiu del postgrau és formar a tècnics superiors i mitjans que ocupen llocs de treball a l’Administració local, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública.

Adreçat a:

Titulació universitària en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Economia, Sociologia i altres titulacions superiors que permetin l’accés a les subescales d’administració local amb habilitació nacional o als cosses superiors del grup A.

Codi:
DPDLODA-I6-2023-13
Títol al que dóna dret:
Diploma de postgrau
Objectius:
 • Formar tècnics superiors i mitjans que ocupen llocs de treball a l'Administració local, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública.
 • Fomentar que aquests professionals participin en els processos selectius per ingressar a les diferents administracions locals catalanes.
 • Capacitar l'alumnat per analitzar temàtiques específiques de l'àmbit local, relacionant-les amb altres competències administratives transversals, avaluant i revisant-ne l’aplicabilitat en relació amb els ens locals (treball de recerca).
Competències professionals:

 • Comprendre el règim jurídic dels ens locals.

 • Identificar els procediments administratius locals.

 • Conèixer les activitats administratives sectorials locals.

 • Adquirir les habilitats per gestionar l’administració local i altres activitats sectorials.

 • Entendre l’activitat econòmica administrativa local.

 • Realitzar pràctiques jurídiques en administracions públiques locals catalanes.

Sortides professionals:

Els titulats podran treballar en les tres subescales de l’administració local, és a dir, tant a àmbit nacional com en els cossos tècnics de l’administració local: • Cos tècnic d'administració general.

 • Cos tècnic d'administració especial

 • Advocacia contenciós administrativa.

 • Secretaria-intervenció, secretaria d'entrada.

 • Intervenció-secretaria.

 • Intervenció d'entrada.

Itinerari formatiu:

Aquest postgrau és part de l'itinerari formatiu del Màster en Gestió i Dret Local i del Màster en Administració Local.

Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Joan Anton Font Monclús
Maria Victòria Forns Fernández
Lucia Casado Casado
Alfonso González Bondia
Josep Ramon Barberà Gomis
Joan Amenós Álamo
Josep M. Sabaté Vidal
Francesc Cid Grau
Antonio Ezquerra Huerva
Jose Luis Martínez-Alonso Camps
Blanca Gifre Alvarez
Joaquim Brugué Torruella
Maria Dels Àngels Orriols Sallés
Tomas Carbonell Vila
Esther Pano Puey
Alex Grau Orts
Francesc Xavier Forcadell Esteller
Núria Pallarès Martí
Carolina Gala Duran
Fernando Pallero Gonzalez
Esther Codina Tresents
Marta Cassany Virgili
Endrius Cocciolo
Jorge Martinez-Alonso Camps
Silvia Carmona Garias
Maria Cruz Gallardo Ruiz
Jose Miguel Abdelkader Garcia
Barbara Egea Oliver
Joaquim Maria Borrell Mestre
Laura Presicce
Irene Elena Torralba Ramirez
Emilia Fuensanta Peñafiel Hernandez
Silvia Busquets Montes
Montserrat Esteve Masip
Sebastia Sole Cot
Durada:
30 ECTS (300 h)
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Català
Dates:
del 23/10/2023 al 02/11/2024
Especificació durada:
300 h (classes lectives d'octubre a juny)
Horari:
Aula virtual amb connexions síncrones en horari de dilluns i dimecres de 16 a 20 h (online).
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Preu:
2020 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Beques: La Fundació URV, amb la col·laboració de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin de la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona, convoca 3 beques per a estudiants del Diploma de Postgrau en Dret Local, edició 2023-2024. Consulteu les bases de la convocatòria. CONSULTA LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE BECA.

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: Aquest programa compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs