Diploma d'especialització en Règim Jurídic de la Vinya i el Vi

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. Model jurídic administratiu
ECTS:
1
Durada:
12 h.
Contingut:

1. Introducció històrica sobre la vinya i el vi.

2. Models comparats.

Mòdul:
M2. Model jurídic administratiu
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. E-administració i procediment administratiu comú.
 2. Serveis públics.
 3. Contractació administrativa.
 4. Activitat de foment.
 5. Activitat de limitació.
 6. Transparència i bon govern.
 7. Protecció de dades i accés a la informació.

 

Mòdul:
M3. Règim jurídic
ECTS:
4,5
Durada:
44 h.
Contingut:
 1. Intervenció administrativa en la vinya i el vi.
  • Marc normatiu europeu, estatal i català del sector vitivinícola.
  • Marc normatiu específic dels vins ecològics, biodinàmics i aromatitzats.
  • Vins de finca qualificada.
 2. Ordenació vitícola.
  • Règim d’autorització de plantacions de vinya. Registre vitivinícola de Catalunya i targeta vitícola.
 3. Protecció de l’origen dels vins de qualitat.
  • Denominacions d’origen protegides. Règim jurídic.
  • Plecs de condicions de les DOP.
 4. Organització administrativa de les DOP.
  • Òrgans de gestió de les denominacions d‘origen vitivinícoles catalanes: naturalesa, funcions, organització i funcionament.
  • Règim electoral dels consells reguladors.
  • Registres dels consells reguladors.
 5. Responsabilitats de l’ordenació vitivinícola.
 6. Tutela judicial de l’ordenació vitivinícola.

Mòdul:
M4. Control administratiu
ECTS:
2,5
Durada:
26 h.
Contingut:
 1. Control administratiu.
  • Certificació de la qualitat del producte.
  • Auditoria anual.
  • Compliment del plec de condicions.
  • Auditoria anual per al compliment del plec de condicions i millora continuada de la certificació de producte.
  • Aplicació de la tecnologia Blockchaina les auditories de les DOP.
  • Inspecció vinícola.
 2. Règim sancionador del vi.
  • Marc legal.
  • Competència.
  • Infraccions i sancions.
  • Procediment sancionador. 
  • Règim penal.
 3. Organolèptica i panel de tast de consumidors.
  • Verificació tècnica voluntària.

Mòdul:
M5. Àmbits sectorials
ECTS:
3,5
Durada:
34 h.
Contingut:
.
 1. Règim econòmic i fiscal de la producció vitivinícola.
 2. Acció administrativa de foment del sector de la vinya i el vi.
  • Ajuts i subvencions al sector de la vinya i el vi.
  • Ajuts en el marc de l’Organització Comuna de Mercats (OCM).
  • Captació d’ajuts a la innovació.
 3. Contractació del sector vitivinícola.
 4. Comercialització estatal i internacional vinícola.
 5. Recerca vitivinícola.

Mòdul:
M6. Règim jurídics específics
ECTS:
2,5
Durada:
24 h.
Contingut:
 1. Règim jurídic d’empreses i formes societàries.
 2. Protecció marques i de les DOP en règim mercantil.
 3. Règim jurídic de la publicitat i màrqueting.
 4. Règim jurídic de l’etiquetatge.

Mòdul:
M7. Gestió vitivinícola
ECTS:
2,5
Durada:
24 h.
Contingut:
 1. Règim d’autoritzacions de cellers.
  • Llicència d‘obertura.
  • Autorització ambiental.
  • Autorització alimentària.
 2. Gestió de cellers.
 3. Gestió d’empreses vitivinícoles.
 4. Producció ecològica.
Mòdul:
M8. Nous models
ECTS:
1,5
Durada:
16 h.
Contingut:
 1. Noves experiències.
 2. Fòrum de DOP.
 3. Cloenda 

Mòdul:
Praxi integrada
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

L'objectiu d'aquest mòdul és guiar l’alumnat en l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits a través de la realització d’exercicis pràctics al final de cada mòdul i la realització d’un exercici o treball final.

Mòdul:
Projecte final
ECTS:
7
Durada:
70 h.
Contingut:

L’alumne podrà dissenyar estratègies per afrontar les situacions que seran transferibles a la seva pràctica professional.

Inscripció