Curs Superior en Poda de Respecte: Protecció i Longevitat de la Vinya

Fitxa Tècnica

Coorganitza:

INNOVI        Academia de la Poda


 Entitats col·laboradores:
Julián Palacios

Adreçat a:
 • Persones amb un cicle de formació professional en Viticultura, Enologia, Agronomia o similars.
 • Persones amb grau universitari en Enologia, Enginyeria Agrícola (tècnica i superior), Biologia, Medi Ambient o d’altres similars.
 • Professionals amb experiència laboral en:
  • Gestió d'explotacions vitivinícoles
  • Consultoria d’explotacions vitivinícoles
  • Docència en l'àmbit agrícola
  • Responsables tècnics de viticultura en una explotació
  • Persones amb experiència professional en poda
Codi:
CPODEA-A3-2023-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Conèixer en profunditat els elements d'anatomia i fisiologia de la vinya i els elements de patologia vegetal per millorar i perpetuar la qualitat i la longevitat de la vinya i optimitzar la gestió d'equips de poda: tècnica, pràctica i gestió d'equip de poda en verd.
Coordinació acadèmica:
Maria Francesca Fort Marsal
David Budó Martí
Docents:
Fernando Martínez De Toda Fernández
Maria Francesca Fort Marsal
Gonzaga Santesteban García
Diego Olmo García
Antonio Olmos Castello
Juan Emilio Palomares Rius
Alberto Gerardo González Plasencia
Roc Gramona Simó
David Gramaje Pérez
Julián Palacios
David Budó Martí
Ramiro Ibáñez Espinar
Vicenç Canals Molano
Durada:
130 h
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 02/11/2023 al 18/05/2024
Calendari del curs:
Horari:

Bloc 1.1 (45 h):
Teoria online cada dia de 16 a 18 h, excepte el dia 27 de novembre que serà de 17 a 20 h.


Bloc 1.2 (24 h):
Poda en camp: de 9 a 13:30 h i de 14 a 17.30 h.


Bloc 2 (27 h):
Teoría online de 17 a 20 h.
Poda en camp: de 8:30 a 13 h i de 14 a 17.30 h.
Presentació de treballs online: de 17 a 20 h.


Bloc 3 (27 h):
Teoria online de 17 a 20 h.
Poda en camp: de 8.30 a 13 h i de 14 a 17.30 h.

Ubicació:
La formació virtual s'impartirà a través del campus virtual MOODLE.
La formació presencial pràctica s'impartirà a diferents finques del territori.
Preu:
1800 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs