Curs Superior en Poda de Respecte: protecció i longevitat de la vinya

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
 • Persones amb un cicle de formació professional en Viticultura, Enologia, Agronomia o similars.
 • Persones amb grau universitari en Enologia, Enginyeria Agrícola (tècnica i superior), Biologia, Medi Ambient o d’altres similars.
 • Professionals amb experiència laboral en:
  • Gestió d'explotacions vitivinícoles
  • Consultoria d’explotacions vitivinícoles
  • Docència en l'àmbit agrícola
  • Responsables tècnics de viticultura en una explotació
  • Persones amb experiència professional en poda
Codi:
CPODEA-A2-2022-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Conèixer en profunditat els elements d'anatomia i fisiologia de la vinya i els elements de patologia vegetal per millorar i perpetuar la qualitat i la longevitat de la vinya i optimitzar la gestió d'equips de poda: tècnica, pràctica i gestió d'equip de poda en verd.
Coordinació acadèmica:
Maria Francesca Fort Marsal
Docents:
Maria Francesca Fort Marsal
Miriam Lampreave Figueras
Gonzaga Santesteban García
Diego Olmo García
Antonio Olmos Castello
Juan Emilio Palomares Rius
Alberto Gerardo González Plasencia
David Gramaje Pérez
Alessandro Unfer
Durada:
130 h
Impartició:
semipresencial
Dates:
del 27/10/2022 al 21/05/2023
Horari:

Les sessions teòriques presencials es faran el 20, 21 i 22 d’octubre de 9 a 13.30 h i de 15 a 19.30 h.

Les sessions teòriques virtuals s’impartiran de dilluns a divendres del 2 al 26 de novembre, el 17 de gener, el 21 de febrer i el 16 de maig, de 17 a 20 h.

Les sessions pràctiques de poda en camp tindran lloc el 17, 19, 20, 21 de gener i el 18, 19 i 20 de maig, de 8.30 a 17.30 h.

Ubicació:
La formació virtual s'impartirà a través del campus virtual MOODLE.
La formació presencial pràctica s'impartirà a diferents finques del territori.
Preu:
1800 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
Entitats col·laboradores:

Logo INNOVI    Logo Academia de la Poda    Logo Simonit-Sirch

Temari del curs

Inscripció