Curs Superior en Poda de Respecte: protecció i longevitat de la vinya

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
 • Persones amb un cicle de formació professional en Viticultura, Enologia, Agronomia o similars.
 • Persones amb grau universitari en Enologia, Enginyeria Agrícola (tècnica i superior), Biologia, Medi Ambient o d’altres similars.
 • Professionals amb experiència laboral en:
  • Gestió d'explotacions vitivinícoles
  • Consultoria d’explotacions vitivinícoles
  • Docència en l'àmbit agrícola
  • Responsables tècnics de viticultura en una explotació
  • Persones amb experiència professional en poda
Codi:
CPODEA-A2-2022-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Conèixer en profunditat els elements d'anatomia i fisiologia de la vinya i els elements de patologia vegetal per millorar i perpetuar la qualitat i la longevitat de la vinya i optimitzar la gestió d'equips de poda: tècnica, pràctica i gestió d'equip de poda en verd.
Coordinació acadèmica:
Maria Francesca Fort Marsal
Docents:
Fernando Martínez De Toda Fernández
Maria Francesca Fort Marsal
Gonzaga Santesteban García
Diego Olmo García
Antonio Olmos Castello
Juan Emilio Palomares Rius
Alberto Gerardo González Plasencia
David Gramaje Pérez
Alessandro Unfer
Durada:
130 h
Impartició:
semipresencial
Dates:
del 20/10/2022 al 21/05/2023
Horari:

Les sessions teòriques presencials es faran el 20, 21 i 22 d’octubre de 9 a 13.30 h i de 15 a 19.30 h.

Les sessions teòriques virtuals s’impartiran de dilluns a divendres del 2 al 26 de novembre, el 17 de gener, el 21 de febrer i el 16 de maig, de 17 a 20 h.

Les sessions pràctiques de poda en camp tindran lloc el 17, 19, 20, 21 de gener i el 18, 19 i 20 de maig, de 8.30 a 17.30 h.

Ubicació:
La formació virtual s'impartirà a través del campus virtual MOODLE.
La formació presencial pràctica s'impartirà a diferents finques del territori.
Preu:
1800 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
Entitats col·laboradores:

Logo INNOVI    Logo Academia de la Poda    Logo Simonit-Sirch

Temari del curs