Curs Avançat en Assessorament Laboral

Fitxa Tècnica

Introducció:

La normativa laboral i les relacions laborals al món empresarial està en constant canvi. Cada any apareixen noves i transcendents normes i sentències que afecten la seva regulació i que fan necessària una acurada formació dels professionals que intervenen en el sector legal i dels recursos humans. 

L'increment de la conflictivitat en les relacions laborals, la creixent complexitat dels assumptes jurídics i una gran desconeixença del procediment judicials fan necessària una especialitzada formació jurídica i experiència pràctica processal per tal d'assessorar i defensar adequadament als clients.

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari del Diploma de Postgrau en Assessorament Laboral i Pràctica Jurídica, que ofereix a l'estudiant  aprofundir en els coneixements teòrics del Dret Processal Laboral des d'una vessant teoricopràctica.

Adreçat a:
Titulats o professionals que vulguin actualitzar i ampliar els seus coneixements teòrics i pràctics.
Codi:
CASLDA-I2-2022-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Actualitzar i ampliar els coneixements de l'assessorament laboral
Competències professionals:
- Assessorar en l'àmbit laboral

- Elaborar estratègies i de dissenyar plans de contractació empresarial

- Adquirir habilitats de negociació de les condicions de treball

- Dissenyar polítiques de reestructuració de plantilles

- Conèixer estratègies d'extinció del contracte de treball

- Adquirir habilitats de negociació i resolució de conflictes

- Elaborar estratègies de defensa legal de l'empresa i dels treballadors

- Identificar problemes jurídics empresarials en situacions concretes i d'elaborar estratègies de solució

- Distingir i emprar correctament les fonts del dret

- Dominar argumentació i pràctica jurídica als Jutjats i Tribunals

- Elaborar informes, dictàmens i altres documents jurídics

- Dominar el procediment processal al àmbit laboral i adquirir un mínim d’experiència pràctic
Sortides professionals:

En finalitzar aquesta formació, l'estudaint podrà ocupar-se com:


- Professional lliure (Graduat Social o Advocat laboralista)


- Graduat/da Social o Advocat/da laboralista en empresa privada / Administració


- Assessoria laboral en departaments de RR.HH


- Assessoria laboral en l'àmbit de l'Administració


- Assessoria laboral en l'àmbit d'associacions, organitzacions sense ànim de lucre i sindicats


- Formador/a laboral

Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinera formatiu del Diploma de Postgrau en Assessorament Laboral i Pràctica Jurídica.

Coordinació acadèmica:
Jordi Muria López
Esther Guerrero Vizuete
Docents:
Miquel A. Purcalla Bonilla
José Antonio Ferrando Morellón
Jordi Muria López
Javier López Noriega
Luis Miguel López Fabra
Fina Méndez Higuero
Ignasi Beltran De Heredia Ruiz
Carlos Hugo Preciado Domenech
Francisco Javier Martínez Cano
Mireya García Fernández
Durada:
15 ECTS (128 h)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 06/10/2022 al 24/04/2023
Especificació durada:
128 h
Horari:
Dijous de 17 a 21 h i divendres de 16 a 20 h.
Ubicació:
Facultat de Ciències Jurídiques Campus Catalunya Tarragona
Plànol de situació:

https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/26/facultat-de-ciencies-juridiques

Preu:
1175 €
Beques i facilitats de pagament:
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs