Diploma d'especialització en Assessoria Financera

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Titulats universitaris i professionals amb experiència en finances.

Codi:
DEASFIE-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:

La primera part del curs s'orientarà a temàtiques centrals exigides pel regulador financer via Mifid 2 i, per tant, per les entitats financeres com són la matemàtica i estadística financera, el sistema econòmic i financer, totes les modalitats d'actius i productes financers i de previsió, la gestió de carteres i del risc, a més dels elements legals i fiscals necessaris. Aquesta primera part permetrà afrontar amb garanties els exàmens de certificació professional organitzats per l'IEF en el curs (Diploma de Professional Financer, DPF) o, de forma optativa, els d'EFPA España, de nivell EIP, European Investment Professional, ambdós reconeguts per la CNMV. La segona part del curs permet l'especialització i l'assoliment de nivells d'experts actualitzats en les esmentades funcions professionals. Per això, es veuran elements nous però cada cop més indispensables per a un assessor financer, com la sostenibilitat financera, el coneixement del Fintech, del blockchain, de les noves exigències reguladores, de la planificació financera personal o del com escometre els biaixos cognitius i conductuals per optimitzar la gestió i els rendiments.

Sortides professionals:

  • Assessor financer

  • Analista de riscos

  • Serveis financers

  • Institucions financeres

  • Institucions d’inversió col·lectiva

  • Gestor de patrimonis

Docents:
M.Gloria Barberà Marine
Ramon Alfonso Mata
M.Carmen Molina Cobo
Aurelio Fernandez Bariviera
Alejandro Alcaraz Sulla
Laura Fabregat Aibar
Durada:
30 ECTS (240 h)
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 01/10/2023 al 30/04/2024
Horari:
Híbrida:

D'octubre de 2023 a abril de 2024. Dimarts i dijous de 17.30 a 21 h. Les classes no seran tots els dimarts i dijous ja que al acabar un tema es deixarà un marge de dies pel treball individual sobre el tema tractat.

Ubicació:
Microsoft Teams
Preu:
2700 €
Beques i facilitats de pagament:

  • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

  • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
Entitats col·laboradores:

Institut d'Estudis Financers

Temari del curs