Notícies

· CURSOS

Canvis en les tipologies, les modalitats i les pràctiques dels títols propis de postgrau

D'acord amb el Reial decret 822/2021 de 28 de setembre, "pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat", es regula per primera vegada la formació permanent desenvolupada per les universitats que ordena aquest important espai educatiu on les universitats demostren el seu compromís social, deixant un ampli marge a la flexibilitat, però homogeneïtzant mínimament l'estructura d'aquesta formació i introduint la cultura de l'avaluació de la qualitat en aquests títols.

Amb l'aplicació d'aquest nou Reial decret 822/2001 es modifica la normativa de formació permanent de la URV:

 

Antiga normativa de formació permanent

Nova normativa de formació permanent

 

Màster

Màster de formació permanent

Durada

Entre 60 i 120 ECTS

De 60, 90 o 120 ECTS

Temps

S'imparteixen en 1 o 2 anys acadèmics

S'imparteixen en 1, 2 o 3 anys acadèmics

Títol al que dóna dret

Títol propi de màster per la URV

Títol propi de màster de formació permanent per la URV

  Diploma de postgrau

Diploma d'especialització

Durada

Mínim de 30 ECTS

Entre 30 i 59 ECTS

Títol al que dóna dret

Títol propi de diploma de postgrau per la URV

Títol propi de diploma d'especialització per la URV

  - Diploma d'expert
Durada -

Entre 15 i 29 ECTS

Títol al que dóna dret -

Títol propi de diploma d'expert per la URV

  -

Microcredencials

Durada -

Menys de 15 ECTS

Títol al que dóna dret - Reconeixement acadèmic

 

Antiga normativa de formació permanent

Nova normativa de formació permanent

Modalitat

Presencial, semipresencial o online

Presencial, híbrida o virtual


 

Antiga normativa de formació permanent

Nova normativa de formació permanent

 

Màster i diploma de postgrau

Màster de formació permanent i diploma d'especialització

Treball final i pràctiques

Han de preveure la realització de treballs originals i/o pràctiques

Han de preveure la realització de treballs originals i/o pràctiques

La suma de pràctiques i treball ≤ 50% dels crèdits totals

La suma de pràctiques i treball ≤ 50% dels crèdits totals

- Les pràctiques ≤ 1/3 dels crèdits totals
Les hores totals d'estada de l'alumne a l'empresa ≤ 750 hores en màsters i 375 hores en diplomes de postgrau Les hores totals d'estada de l'alumne a l'empresa ≤ 500 hores en màsters de 60 ECTS i 250 hores en diplomes d'especialització. Proporcional per d'altres durades