Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA) . ALUMNAT DE NUTRICIO DE LA URV

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Aquest curs està destinat exclusivament a l'alumnat de segon curs de Nutrició de la URV
Codi:
CNSDEAS-A3-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

L'objectiu principal del curs és la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA. Al final del Curs l'alumne ha de ser capaç de:

Coordinació acadèmica:
Antoni Castro Salomó
Immaculada Vallverdú Perapoch
Docents:
Immaculada Vallverdú Perapoch
Durada:
6 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 17/10/2023 al 27/10/2023
Horari:
La formació s' implementarà del 17 d'octubre fins el 27 d'octubre d'11:00 a 14:00, a excepció del primer dia, que serà d'11:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00.
Ubicació:
Aules docents de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i Joan XXIII
Preu:
8 €
Contacte:
Cristina Pérez - cfis_jmmc@fundacio.urv.cat

Temari del curs