Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB+DEA) . ALUMNAT ENGINYERIA BIOMEDICA URV

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Aquest curs està destinat exclusivament a l'alumnat de l'assignatura de Fisiopatologia del Grau d'Enginyeria biomèdica de la URV.
Codi:
CEBSDEAS-A3-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

L'objectiu principal del curs és la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA. Al final del Curs l'alumne ha de ser capaç de:

Coordinació acadèmica:
Antoni Castro Salomó
Immaculada Vallverdú Perapoch
Docents:
Immaculada Vallverdú Perapoch
Maria Del Carmen Bonillo Caballero
Durada:
6 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 04/10/2023 al 18/10/2023
Horari:
La formació s' implementarà el el 4 d'octubre, l'11 d'octubre i el 18 d'octubre de 15:00 a 19:00h.
Ubicació:
Aules docents de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i Joan XXIII
Preu:
8 €
Contacte:
Cristina Pérez - cfis_jmmc@fundacio.urv.cat

Temari del curs