Suport Vital Avançat (SVA)

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

A llicenciats o graduats en Medicina.

IMPORTANT: És requisit imprescindible acreditar amb un Certificat Oficial del CCR haver realitzat un curs de SVB previ, amb una antiguitat menor a 2 anys i estar col·legiat al COMT.

Criteris de selecció:
Tenir un curs previ fet de SVB+DEA i estar col·legiat al COMT
Codi:
CMUSAS-A2-2024-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

millorar els coneixements i habilitats dels participants en el maneig mèdic del SVA que inclou:

  • Identificació i tractament de les arítmies periaturada
  • Identificació i maneig de la situació d¿un pacient crític
  • Habilitats tècniques per resoldre diferents situacions (maneig avançat de la via aèria,
  • Implantació de vies venoses, compressió toràcica, ventilació,...)
  • Valorar les situacions especials més freqüents que aboquen a l¿aturada cardiorespiratòria
  • Millorar i potenciar la capacitat de lideratge i de treball en equip dels membres dels equips de ressuscitació

Direcció:
Antoni Castro Salomó
Durada:
45 h
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 18/06/2024 al 19/06/2024
Especificació durada:
45 hores (15 h presencials i 30 h online)
Horari:

Sessions presencials: 18 i 19 de juny de 8.30 h a 18.30 h

Ubicació:

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Av. de Dr. Josep Laporte, 2 - Reus
Unitat Docent HUSJR - aula 7

Plànol de situació:

Preu:
150 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
Més informació:

Amb la col·laboració de la Fundació MUSA

Entitats col·laboradores:

Logo Fundació MUSA

Temari del curs

Inscripció