Revenue Management

Fitxa Tècnica

Formació a càrrec d'un equip docent format per professionals en actiu reconeguts a nivell nacional
Dedicació setmanal 5 hores (3 presencials + 2 online)
Cal destacar:

Formant-te en Revenue Management podràs liderar i/o millorar els processos de venda en hotels, cámpings, apartaments turístics, camps de golf, restaurants, aerolínies i tots aquells productes o serveis que han d'optimitzar i maximitzar la seva capacitat limitada. En aquest curs aprendràs a prendre decisions basades en dades i no en la intuïció. Aprendràs a optimitzar els recursos en totes les fases de la venda, des del disseny del producte/servei, la segmentació del client, el posicionament dins del set competitiu, la gestió de l'antelació de la demanda, la distribució i les estratègies de preus variables i dinàmics. És un curs molt ben valorat pels antics alumnes, tots professionals del nostre sector i on destaquen l'equilibri entre conceptes i pràctica i l'aplicabilitat. Tots els professors són professionals en actiu, experts en cadascuna de les àrees i molt rellevants i reconeguts dins del sector. Al final de cadascuna de les classes ja podràs aplicar tots els coneixements apresos i començar a millorar els processos, convertint-te en un persona essencial dins de l'empresa.

Introducció:

El programa estarà adaptat als nous reptes de comercialització i rendibilitat en temps de crisis. El revenue management treballa tots els aspectes de la venda i es decisiu en el compte de resultats econòmics, treballant el disseny i la venda del producte, la marca, la segmentació dels nostres clients, el posicionament dintre del set competitiu, els costos de intermediació, les estratègies de preu i l’antelació de la demanda.

Adreçat a:
 • Directors comercials
 • Comercials
 • Directors de marketing
 • Directors d'allotjament
 • Caps de recepció i recepcionistes
 • Personal de reserves
 • Directors de restaurant, càmpings, allotjament turístics, camps de golf, centres d'oci
 • Estudiants de Turisme
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Codi:
CREVTG-A3-2024-5
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
 • Calcular ratis com ADR, RevPar, NetRevPar, Revpash, Revpath, Trevpar, Break event, Goppar, FMS, OCI, ARI, MPI, RGI.
 • Conèixer el procés de reserva que realitza un client i com funcionen els meta buscadors, els aparadors, les OTAs i la venda directa
 • Conèixer el mix actual de canals de distribució i els costos que està generant
 • Identificar les necessitats dels diferents segments de clients
 • Saber gestionar preus dinàmics i preus variables
 • Calcular projeccions de futur (Forecasting) i treballar amb pick ups.
 • Fixar objectius de percentatges d'ocupació, de tarifa mitjana, costos de distribució i posicionament dintre del set competitiu
 • Mesurar els resultats i prendre decisions
 • Avaluar el SEO, l'arquitectura de la web pròpia i el motor de reserves en termes d'usabilitat i conversió de visites en vendes
 • Conèixer les diferents campanyes de SEM i Google Ads/Google Hotel Ads
 • Definir el target i els buyer persona
 • Millorar el customer experience
 • Conèixer estratègies de branding, social media i fidelització
 • Implantar tècniques de venda d'upselling i cross selling
 • Utilitzar les eines tecnològiques actuals
 • Crear una campanya de branding a Google Ads i una campanya de remàrqueting
Coordinació acadèmica:
Docents:
Lourdes Bujalance López
David Vázquez Rodríguez
Sandra Cuspinera Soplon
Alejandro Garcia Moreno
Nuria Via Clavero
Durada:
60 h
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 03/10/2024 al 12/12/2024
Especificació durada:
10 setmanes
Horari:
Classes presencials els dijous de 17 a 20 h; excepte 3 i 17 d'octubre i 7 i 28 de novembre, que acabarà a les 20.30 h
Ubicació:
Facultat de Turisme i Geografia
C/ de Joanot Martorell, 15 - Vila-seca
Plànol de situació:

Preu:
550 €
Beques i facilitats de pagament:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció