Preparació de les proves de l'Instituto Cervantes per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Estrangers que volen preparar-se per les proves de l'Instituto Cervantes per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola

Codi:
CPICEL-A3-2024-42
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

  • Familiaritzar els participants amb les diferents proves i tasques de què es composa l'examen per a l'obtenció del DELE A2
  • Adquirir les estratègies necessàries per aprovar les Proves de Nacionalitat de l'Instituto Cervantes
  • Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova de comprensió de lectura de l'examen per l'obtenció del DELE A2
  • Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova de comprensió auditiva de l'examen per l'obtenció del DELE A2
  • Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova d'expressió i interacció escrites de l'examen per l'obtenció del DELE A2
  • Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova de expressió i interacció orals de l'examen per l'obtenció del DELE A2

Direcció:
M. Isabel Gibert Escofet
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Marta Bordas Casaprima
Durada:
20 h
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 08/06/2024 al 06/07/2024
Horari:

Dissabtes de 9 a 11 h i de 11.30 a 13.30 h

Ubicació:

Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35 - Tarragona

Plànol de situació:

Preu:
135 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

977 779 963 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Més informació:
Requisits: Nivell A2 d'espanyol, accés a un dispositiu amb accés a internet
----------------------------------------------
Aquest curs prepara per a la superació de l'examen DELE A2, proporcionant familiarització amb les activitats, estratègies i pràctica. Per participar en el curs és imprescindible tenir prèviament un nivell d'idioma suficient.
Assegureu-vos d'incloure a la inscripció un número de telèfon on us puguem localitzar. Si us plau indiqueu a l'apartat "Observacions" si podeu rebre trucades en horari de matí o de tarda.

Temari del curs

Inscripció