Patologia Intersticial Pulmonar

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  • Graduats recents amb inquietuds científiques que volen orientar tota o part de la seva carrera professional en l'àmbit del coneixement en general i específicament de la patologia toràcica.
  • Professionals amb lloc de treball estable que opten per augmentar els seus coneixements o les seves expectatives laborals a través d'un màster en coneixement toràcic clínic-radiològic.
Codi:
CPAIPUS-I1-2024-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
  • Adquirir i desenvolupar habilitats per incorporar coneixements bàsics en radiologia en patologia toràcica.
  • Saber reconèixer les estructures anatòmiques normals del tòrax a través del TAC, els diferents patrons radiològics pulmonars per TAC, conèixer la clínica i la radiologia de les malalties intersticials pulmonars.
Coordinació acadèmica:
Maria Teresa Auguet Quintillá
Docents:
Tomás Sempere Durá
Maria Teresa Auguet Quintillá
Durada:
7 ECTS (70 h)
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 19/03/2024 al 21/05/2024
Especificació durada:
70 h
Horari:
Dimarts i dimecres de 16 a 20 h.
Ubicació:
Unitat Docent Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (Tarragona)
Preu:
960 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs