Màster de formació permanent interuniversitari en Pluralisme Religiós, Dret i Societat

Fitxa Tècnica

Introducció:

En poques dècades la nostra societat ha passat d'un paisatge de relativa uniformitat a un de creixent diversitat en matèria religiosa i de creences.

La gestió pública d'aquesta pluralitat, amb la presència de noves identitats i minories religioses, és un dels majors reptes per a la convivència democràtica i pacífica, especialment significativa al nostre país i a Europa és la creixent presència de població musulmana. Per això l'estudi, al costat d'una línia general sobre gestió pública de la diversitat, contempla la formació d'experts en el món àrab i islàmic, així com, per als professors de religió islàmica a les escoles públiques del nostre país que, com a educadors, estan en una posició privilegiada per a formar generacions amb valors democràtics, incidint en inclusió i harmonia entre identitats religió i ciutadanaia.

La universitat, com a institució d'ensenyament al servei de les necessitats socials, està en una posició privilegiada per a col·laborar en aquesta formació, fins al moment poc present al nostre país, donada la seva novetat i, no obstant això, altament recomanada pels organismes internacionals de drets humans i la Unió Europea.


Davant les anteriors constatacions, la Universitat de Saragossa va posar en marxa un estudi propi (diploma d'especialització) al qual se sumaria, en la seva tercera edició, la Universitat d'Extremadura. De l'estudi s'han celebrat ininterrompudament cinc edicions, totes elles amb èxit de matrícula i demanda. A sol·licitud dels destinataris, que desitjaven una major profunditat en la formació, hem decidit transformar el Diploma en Màster de Formació Permanent i incorporar a ell a la Universitat Rovira i Virgili. La interacció entre les tres universitats obeeix a:

  • La destacada experiència docent i investigadora de la URV en l'àrea de l'antropologia i sociologia de l'Islam i de les religions.
  • La destacada experiència docent einvestigadora de Unizar en gestió pública de la diversitat religiosa, comptant amb un Observatori sobre la matèria (https://laboratoriogestiondiversidad.unizar.es/)
  • La destacada participació de la Universitat d'Extremadura i col·laboració conjunta amb la Universitat de Saragossa en les activitats de gestió pública de la diversitat sumant el valor de tenir la Unex un conveni de col·laboració amb la Comissió Islàmica d'Espanya i altres minories religioses.
Adreçat a:
A les persones que s'enfronten a la gestió de la diversitat religiosa: funcionaris públics, professionals del dret, de la comunicació, treballadors d'ONGs, educadors, mediadors, però, també, líders de comunitats i treballadors religiosos en institucions públiques (professors de religió, capellans de presons, hospitals, etc.).
Codi:
MPLURECA-M1-2024-1
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:
Aquest màster proporciona a l'estudiant una sòlida formació en gestió de la diversitat religiosa als professionals que s'hi enfronten tant des de l'àmbit públic com des del privat, i els facilita eines al servei de la convivència democràtica en un context plural i de llibertat de creences.
Direcció:
Jordi Moreras Palenzuela
Coordinació acadèmica:
Jordi Moreras Palenzuela
Durada:
60 ECTS (600 h)
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 03/10/2024 al 03/10/2025
Horari:
A determinar
Ubicació:
A determinar
Preu:
1280 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs