Màster de formació permanent en Seguretat Industrial dels Processos Químics

Fitxa Tècnica

Introducció:

El Màster de formació permanent en Seguretat Industrial dels Processos Químics representa un pas endavant cap a la concreció d'una oferta formativa que afronta les necessitats reals del sector, promovent la seguretat, la innovació i la sostenibilitat en els processos químics industrials.

Aquest màster compta amb la participació de professionals de l'entorn industrial del camp de Tarragona i respon a una iniciativa col·laborativa entre la Universitat i l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). A més, el màster es distingeix per ser altament especialitzat i orientat cap a la professionalització, responent així de manera efectiva a les demandes del mercat laboral, preparant així als estudiants per afrontar els reptes específics de la seguretat en els processos industrials.

Adreçat a:
 • Enginyers, químics, responsables i tècnics de seguretat, supervisors de planta i altres professionals involucrats en el disseny, operació, modificació o manteniment de plantes de procés industrial.
 • Enginyers recentment titulats i altres llicenciatures relacionades que vulguin profunditzar...
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Codi:
MSIPQEN-M1-2024-1
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:
Proporcionar una formació avançada i especialitzada en la gestió integral de la seguretat en entorns industrials i dotar als estudiants amb els coneixements teòrics i pràctics necessaris per comprendre els principis fonamentals del risc industrial químic, de les seves conseqüències sobre l'entorn i de la necessitat d'optimitzar la seguretat del procés, oferint fonaments en aquest àmbit, assenyalant la importància de gestionar el risc químic industrial i optimitzar la seguretat del procés.

Objectius específics:
 • Conèixer el marc legislatiu relatiu a la seguretat industrial, incloent-hi la normativa SEVESO i els requisits establerts per la legislació de la Generalitat de Catalunya.
 • Capacitar els estudiants per identificar, avaluar i gestionar els riscos, utilitzant metodologies i eines com l'anàlisi quantitatiu de riscs, l'elaboració d'informes de seguretat i la preparació de plans d'emergència.
 • Proporcionar una comprensió profunda dels sistemes de gestió de la qualitat ambiental i de salut ocupacional, i la seva integració en el marc de la seguretat SEVESO, permetent als estudiants adquirir les competències necessàries per implementar i mantenir sistemes de gestió eficaços i assegurar la conformitat normativa en entorns industrials.
 • Preveure la participació de professionals reconeguts en el camp de la seguretat industrial, aportant una visió actualitzada i pràctica sobre els desafiaments i les millors pràctiques en aquest àmbit.
Sortides professionals:

 • Responsable de Seguretat Industrial

 • Enginyer de Seguretat de Processos

 • Gestor d'Emergències i Plans de Seguretat

 • Entre d’altres

Direcció:
Christophe Bengoa
Docents:
Joan Boada I Grau
Christophe Bengoa
Antonio Cabello Rimbau
Miguel Ángel Berdasco Ruiz
Lucía Urgell Muñoz
Alfredo Bernabeu Madico
Eloi Escribà Aguilà
Luis Vico Guerrero
Antonio Díaz Pérez
Josep Revelles Andreu
Cristina Núñez Salcedo
Luca Sanminiatelli
Ivan Pujol Garrigós
Anna Fajardo Farré
Julio Manuel Sánchez García
Durada:
60 ECTS (850 h)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 30/09/2024 al 19/06/2026
Especificació durada:
24 mesos
Horari:
Presencial els dilluns, dimecres i dijous de 17 a 21 h
Ubicació:
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ) - Campus Sescelades, Avinguda dels Països Catalans, 26, 43007 Tarragona
Plànol de situació:

Preu:
6500 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
Entitats col·laboradores:

AEQT

Temari del curs

Inscripció