Màster de formació permanent en Nous Models de Viticultura Sostenible

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

El perfil és professional i acadèmic, permetent que l'alumne s' incorpori a la vida laboral en un sector vitícola ecosostenible o en la millora i actualització del coneixement dels professionals amb experiència en el sector.

  • Graduats i professionals tant de l' administració pública com de l'empresa privada, que desitgin aprofundir en l' àmbit del sector vitivinícola en relació amb canvi climàtic, la sostenibilitat i el desenvolupament d' estratègies per millorar l' activitat versus aquests paràmetres.
  • Graduats d'enologia, agronomia, biologia, tecnologia dels aliments, enginyers agrònoms, enginyers tècnics agrícoles, ciències ambientals o titulacions equivalents.
  • Professionals del món de la comunicació vitivinícola amb coneixements bàsics.
  • Professionals de l'enoturisme.
  • Assessors d'empreses vitivinícoles.
  • Ambientòlegs gestors de sistemes agropecuaris.
  • Investigadors i/o gestors de projectes R+D.
  • Empresaris, directors i tècnics d'empreses.
  • Personal docent de l’àmbit de l’ agroecologia.
  • Sommeliers

Codi:
MVITSEA-A1-2025-1
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:

Formar professionals en la recerca interdisciplinària de la interfície sòl-planta-atmosfera, capaços d'integrar nous models sostenibles de gestió de la vinya, facilitar respostes en temps real i específiques als actors de la indústria enològica per mitigar el canvi climàtic i aconseguir una viticultura resilient en el curt, mitjà i llarg termini, i la millora de la qualitat dels vins resultants d'aquestes actuacions tot seguint les normatives de sostenibilitat ambiental.

Direcció:
Antoni Sánchez Ortiz
Coordinació acadèmica:
Elisabet De Anguera Bachs
Docents:
M. Assumpta Mateos Fernández
Antoni Sánchez Ortiz
Miriam Lampreave Figueras
Elisabet De Anguera Bachs
David Baixas Lehnberg
Ester Bachs Romaguera
Sergi Caballero González
Inmaculada Funes Mesa
Lluís Nache Dachs
Durada:
60 ECTS (553 h)
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 31/01/2025 al 27/06/2026
Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Ubicació:
Facultat d'Enologia (Tarragona)
Plànol de situació:

Preu:
3750 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció