Màster de formació permanent en Nefrologia Pediàtrica

Fitxa Tècnica

Màster impartit per reconeguts especialistes de la Nefrologia Pediàtrica i d'altres àrees relacionades
Cal destacar:

El programa consta de 90 crèdits ECTS, 80 dels quals corresponen al període formatiu, organitzat en 18 mòduls, i 10 crèdits a la realització d'un projecte final. A més, optativament es podran realitzar 3 dels crèdits del període formatiu com a estades formatives pràctiques presencials, repartides en els dos anys de durada del curs.


La formació es desenvolupa en format en línia a través del Campus Virtual de la Universitat amb tutorització en base als temes dissenyats mitjançant la utilització d'eines formatives en línia. Els continguts en línia, a més de teòrics, permetran el coneixement de la sistemàtica en Nefrologia Pediàtrica.


A més, es realitzaran de manera optativa estades formatives pràctiques presencials en unitats de referència en Nefrologia Pediàtrica on almenys hi hagi un professor del curs, sent la durada variable amb un mínim d'1 setmana a cada any del curs. Es podran realitzar durant el període formatiu o en finalitzar-lo prèvia autorització i coordinació dels directors del curs.


Com a alternativa a les pràctiques, es podrà fer un exercici d'anàlisi i solució de casos clínics, un per cada mòdul, al final de cada any del curs.

Adreçat a:

  • Metges Pediatres amb dedicació específica a la Nefrologia Pediàtrica.
  • MIR Pediatria amb especial interès i formació en Nefrologia Pediàtrica.
  • Metges Especialistes en Nefrologia.

Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Codi:
MANEPES-A1-2024-1
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:

  • Plantejar i afrontar tots els problemes diagnòstics, pronòstics, terapèutics, preventius i epidemiològics propis de la nefrologia pediàtrica, millorant per tant les seves competències en aquesta disciplina i per consegüent l'assistència als pacients.
  • Reconèixer la importància de la recerca en aquesta àrea de la pediatria i conèixer les bases del mètode científic per a l'abordatge de problemes biomèdics.
  • Actualitzar la seva formació en nefrologia pediàtrica i el seu coneixement sobre innovacions tecnològiques en diagnòstic i tractament.

Direcció:
Joaquin Escribano Subías
Juan David González Rodríguez
Durada:
90 ECTS (945 h)
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 01/10/2024 al 10/07/2026
Ubicació:
Campus virtual Moodle
Preu:
1500 €
Beques i facilitats de pagament:

El pagament de la matrícula es realitzarà íntegrament a través de l'AENP i es podrà fraccionar en dos pagaments. Un cop admesos, rebreu missatge de correu amb les oportunes instruccions.

Contacte:
Telèfon de contacte:
Més informació:

REQUISITS D'ACCÈS I CRITERIS D'ADMISSIÓ DELS ESTUDIANTS


Tindran preferència els Especialistes en Pediatria o Nefrologia i aquells amb formació en Nefrologia Pediàtrica. 

L'alumnat pot ser de qualsevol nacionalitat però amb domini de la llengua castellana i amb coneixements d'anglès mèdic, ja que aproximadament el 5-10% dels temes i la majoria del material docent complementari facilitat seran en anglès. 

Les persones interessades hauran d'enviar el formulari de preinscripció, juntament amb la seva titulació i curriculum abreujat per passar procés de selecció a l'adreça marta.barcelo@fundacio.urv.cat

L'accés de l'alumnat admès serà per ordre de sol·licitud i se'ls enviarà per mail, instruccions per formalitzar la matrícula mitjançant el pagament a l'AENP.

Entitats col·laboradores:

Logo AENP

Temari del curs

Inscripció