Màster de formació permanent en Innovació i Atenció Primària