Màster de formació permanent en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria