Màster de formació permanent en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria

Fitxa Tècnica

Un màster dissenyat per a completar la formació dels futurs professionals a la indústria i promoure la inserció laboral al sector.
Introducció:

L'elevada demanda de professionals en els àmbits de la indústria petroquímica, agroalimentària, cosmètica, tractament d'aigües etc. a les comarques de Tarragona com a caps de laboratori, de producció, de qualitat, de medi ambient, etc. justifica l'oferta d'aquest màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria de la Universitat Rovira i Virgili que pretén facilitar la inserció laboral de Graduats/Llicenciats en Química cobrint una demanda d'especialització professionalitzadora. S'ha observat la necessitat de complementar la formació d'aquests graduats en continguts i competències més transversals, on s'incloguin aspectes de legislació industrial, logística, control i seguretat de processos, normes de qualitat, habilitats comunicatives, etc. altament demandades per la indústria amb l'estudi de molts casos pràctics i que experts en el camp industrial puguin aportar els seus coneixements i experiència per realitzar aquesta formació.

La URV està situada en un entorn industrial molt important que comprèn el polígon industrial químic de Tarragona, el més important del sud d'Europa i que té un nombre considerable d'empreses agrupades a "l'Associació Empresarial Química de Tarragona" (AEQT). Entre d'altres, es troben empreses com REPSOL, DOW, BASF, CLARIANT, COVESTRO, ERCROS,... A més, a les comarques de Tarragona, existeix tot un teixit de petita-mitjana empresa del sector agroalimentari, cosmètic, tractament d’aigües, etc. tals com NOVUS, PINTALUBA, COSELVA, MAYSTAR, REVLON, CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA, entre d’altres.

El Campus Sescelades de la URV, on està ubicada la Facultat de Química, compta també amb l'ICIQ (Institut Català d'Investigació Química), el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC), creat al 2008 i orientat al desenvolupament de projectes de col·laboració amb la indústria, i altres centres acadèmics relacionats amb la Química com l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ).

La URV té una llarga tradició i prestigi en Química, essent la Facultat de Química, la primera facultat, juntament amb la Facultat de Lletres, en oferir estudis universitaris a les comarques de Tarragona, l’any 1971. Amb el temps, s’ha aconseguit que a Tarragona hi hagi un important nombre de reputats investigadors/es i professors/es que proporcionen una base idònia per organitzar un màster en aquest àmbit. Cal ressaltar el gran nombre de convenis que anualment signa la Facultat de Química amb la major part de les empreses dels diferents sectors industrials esmentades anteriorment per a que els seus graduats realitzin les pràctiques externes. En aquest màster, es proposa que tant les pràctiques formatives com el treball de fi de màster, es realitzin íntegrament en una empresa.

Adreçat a:

El màster va dirigit a estudiants que tinguin una titulació universitària oficial en Química, Enginyeria Química i ciències afins, com per exemple la bioquímica o la biotecnologia. També quedarà obert a professionals del sector empresarial que vulguin aprofundir els seus coneixements en alguna de les matèries que es desenvoluparan en el màster. Aquest màster també el poden realitzar estudiants de darrer curs de Grau amb disponibilitat de temps (es comprovarà compatibilitat horària) i que finalitzin els seus estudis de Grau abans de la data fi de màster.

Codi:
MEDESPRIQ-A6-2024-9
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:

 • Completar la formació dels futurs professionals de la petroquímica, la indústria agro-alimentària, cosmètica, tractament d'aigües, etc. en aspectes pràctics, les habilitats, competències transversals i continguts importants per al seu desenvolupament professional.
 • Promoure la inserció laboral dels graduats en química i altres títols com Enginyeria Química, Bioquímica i biotecnologia en els esmentats sectors industrials.

Competències professionals:

 1. Aplicar els conceptes relacionats amb la prevenció de riscos laborals i seguretat propis de les plantes químiques així com els criteris de sostenibilitat que es fan servir en la indústria química.

 2. Operar sota les principals normes de qualitat nacionals i internacionals relacionades amb els aspectes pràctics d’un laboratori.

 3. Aplicar la normativa industrial sobre la gestió dels recursos energètics, de l'aigua i dels residus, els principals contaminants atmosfèrics i les principals operacions bàsiques que es donen a la indústria química.

 4. Descriure el funcionament i la gestió d'una indústria basada en processos químics.

 5. Treballar en equips i en contextos complexos.

Sortides professionals:

 • Cap de producció

 • Cap de laboratori

 • Cap de qualitat

 • Cap de medi ambient, entre d'altres

Direcció:
Francesc Borrull Ballarin
Docents:
Iciar Ruisánchez Capelastegui
Eva Pocurull Aixalà
Carme Aguilar Anguera
Rosa Maria Marcé Recasens
Francesc Borrull Ballarin
Joan Ferré Baldrich
Antoni Pérez-Portabella López
Núria Ruíz Morillas
Yolanda Cesteros Fernández
Francisco Javier Andrade
María Del Mar Reguero De La Poza
Joan Josep Carvajal Martí
Antonio Rodríguez Fortea
Montserrat Vallverdu Perapoch
Javier López Fernández
Durada:
60 ECTS (860 h)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 30/09/2024 al 06/10/2025
Horari:

De dilluns a divendres de 16 h a 19 h

Ubicació:

Facultat de Química
C/ de Marcel·lí Domingo, 1 - Tarragona

Plànol de situació:

Preu:
3030 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Beques i facilitats de pagament:

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

977 779 963 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Més informació:

El Màster disposa d'un important número de beques que et permetran disminuir el cost de la matrícula.

En algunes de les empreses que col·laboren, es podrà treballar durant el primer quadrimestre pels matins, a més de fer les Pràctiques Formatives i el Treball de Fi de Màster (TFM) durant el segon quadrimestre amb la possibilitat de gaudir d'una remuneració econòmica durant la realització de les diferents activitats.

Entitats col·laboradores:

Logo AEQTLogo RepsolLogo BASF  Logo DOW  Logo Clariant   Logo Ercros   Logo Vopak Terquimsa Logo ASESALogo Ematsa   Logo Reus Serveis Municipals   Logo Consorci d'Aigües de Tarragona    Logo IISPV    Logo Coselva    Logo Andrés Pintaluba    Logo Citysens   Logo Candor    Logo Maystar    Logo Novus    Logo Gencat    Logo GCR    Logo Borders    Logo IRTA    Logo Aitasa    Logo Afepasa    Logo Revlon   Logo Arrizabalaga    Logo Grace    Logo Accenture

Temari del curs

Inscripció