Màster de formació permanent en Dret Duaner

Fitxa Tècnica

El programa acadèmic en dret duaner més avançat.
Forma't com a professional duaner d'alt rendiment
Coorganitza:

Logo Fundación Aduanera

Cal destacar:

La realització d'aquest màster de formació permanent convalida la part teòrica de les proves d'aptitud per a la capacitació de Representant Duaner.


El màster de formació permanent en Dret Duaner, és l'Únic Màster a Espanya que ha obtingut les més altes certificacions de qualitat en matèria duanera: • EU Customs Certificate of Recognition (EU): La Unió Europea ha atorgat l'EU Customs Certificate of Recognition al màster de formació permanent en Dret Duaner de la Càtedra Fundació Duanera-URV. Aquest certificat d'excel·lència és lliurat als programes acadèmics duaners i reconeix el seu paper protagonista en l'augment de l'acompliment i la professionalitat de les duanes. La Comissió Europea (CE) ha decidit reconèixer els programes acadèmics de llicenciatures i màsters que doten als estudiants amb els estàndards òptims de competència duanera per a certificar que es tracta de “programes acadèmics de duanes moderns i d'alta qualitat”, i en cas d'Espanya, el màster en dret duaner de la càtedra Fundació Duanera-URV forma part del restringit i destacat grup de tan sols set programes formatius que han aconseguit aquest EU Customs Certificate of Recognition i únic a Espanya.

 • Certificació PICARD (WCO): El màster de formació permanent en Dret Duaner ha obtingut la certificació PICARD de l'Organització Mundial de Duanes (OMA) després d'acreditar que el seu programa no sols compleix amb els estàndards professionals duaners, sinó també amb els estàndards de llicenciatura en matèria duanera. Aquest reconeixement de la OMA certifica que els estudiants que conclouen de manera satisfactòria el màster són professionals coneixedors dels elements més moderns en l'àmbit de les duanes i el comerç internacional, després de rebre una formació que compleix amb els més elevats estàndards de qualitat. El reconeixement de la OMA al màster de formació permanent en Dret Duaner, se suma a l'obtenció, el passat octubre del 2019, de l'EU Customs Certificate of Recognition, atorgat per la Unió Europea (UE), la qual cosa converteix a aquest programa formatiu en l'únic d'Espanya, i dels pocs en l'àmbit mundial, a comptar amb les més altes certificacions de qualitat en matèria duanera.

Introducció:

Amb la realització d’aquest màster volem proporcionar un grau alt de coneixement en dret duaner per afrontar adequadament l’activitat professional en aquest entorn. Introducció de mercaderies a la UE, política comercial, importació, règims especials, exportació.

Així, l'alumnat que finalitzi el màster podrà desenvolupar funcions amb diferents nivell de responsabilitat relacionats amb duanes en:

 • Empreses industrials.
 • Empreses de serveis.
 • Empreses d'altres sectors: sanitat, gran consum, químic, fabricació, distribució, noves tecnologies, turisme i oci, etc.
 • Empreses manufactureres de qualsevol sector.
 • Consultores tècniques i estratègiques.
 • Despatxos professionals i/o autònoms.
 • Empreses multinacionals, nacionals, del sector públic o privat.
 • Empreses dedicades a protocol oficial i empresarial.
 • Agències de comunicació.
 • Relacions institucionals.
 • Relacions públiques internes i externes.
Adreçat a:
Qualsevol persona interessada en el món jurídic de duanes, ja sigui d'estudis procedents dels ensenyaments de Dret, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Empresarials, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Turisme, o ensenyaments tècnics, relacionats amb logística, transport, o similar...
Codi:
MDRDUADA-M4-2024-6
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:
Les tasques pròpies en matèria de duanes d'un Operador Econòmic Autoritzat i assessor jurídic de duanes, entre d'altres:
 • Poder facilitar/emplenar formularis vinculats al comerç internacional relacionats amb els requisits generals.
 • Conèixer les simplificacions duaneres existents.
 • Demostrar l'acompliment dels requisits duaners/tributaris.
 • Informar sobre la traçabilitat de les operacions, tant a nivell comptable, sistemes interns de control, flux de mercaderies, arxiu i seguretat de la informació en cadascun dels procediments duaners.
 • Demostrar la solvència financera de les empreses participants en les transaccions.
 • Elaborar el pla de seguretat basat en l'avaluació de riscos en els diferents processos logístics, càrrega i descàrrega, emmagatzematge, de mercaderia, seguretat de proveïdors i resta de personal vinculat, ja sigui propi o provinent d'empreses de serveis externes.
Sortides professionals:

 • Representat duaner.

 • Advocats sobre duanes.

 • Directors de duanes d’empreses internacionals.

 • Assessors fiscals en comerç exterior.

Direcció:
Àngel Urquizu Cavallé
Coordinació acadèmica:
Jordi Palomar Sepúlveda
Docents:
Joan Ramon Alabart Córdoba
Àngel Urquizu Cavallé
Jordi Andreu Solé Estalella
María Font Mas
Milenka Villca Pozo
Rosa Romero Serrano
Carlos Daniel Gavilanes Gavilanes
Alicia Sánchez Muñoz
Ana María Álvarez García
Blanca Amador Ruiz
Carlos Luis Burgos Lazaro
Cristina Batlle Edo
Eva Mª Pedruelo Sánchez
F. Javier Campillo Albaladejo
Jordi Urgeles Grau
Jose Luis Guarga Penella
Jose Maria Narvaez Jimenez
Jose Mateos Ariza
Juan Antonio Fernández Martín
Luis Diez Mateo
María De Armas Jaraquemada
Maria Gine Hernández
Maria Luisa Gonzalez Andreu
Marta Alzás De La Fuente
Maria Mercedes Cano Martinez
Ricardo Baudin De La Castra
Santiago Ibáñez Marsilla
Vicente Izquierdo Garcia
Jose Carlos Llagostera Montes
Cristina Gimeno Regidor
Dagoberto Schmid Mata
Alexandre Moreno Urpí
Carmen López Sierra
Marta Cairó Jordán
Pedro Miguel Pascual Fernández
Angel Gerardo Melendez Hernandez
Silvia Estorach Matamoros
Jose Antonio Muñoz Royan
Durada:
60 ECTS (600 h)
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 18/10/2024 al 31/07/2025
Horari:
a determinar
Ubicació:

CLASSES VIRTUALS:
BLACKBOARD COLLABORATE

CLASSES PRESENCIALS:
Acadèmia Duanera - Instal·lacions de la Fundació Duanera
C/ Fontanella, 21-23, Planta 3, Porta 2 - Barcelona

Plànol de situació:

Preu:
4850 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció