Màster de formació permanent en Direcció, Gestió i Lideratge de Centres Educatius

Fitxa Tècnica

Introducció:

El Màster en direcció, gestió i lideratge de centres educatius, pretén donar resposta a les necessitats de formació de persones interessades en la gestió i dinamització de centres educatius, formals i no formals.

Així doncs, la formació pretén visibilitzar les destreses i el recursos, juntament amb les habilitats i capacitats que han de tenir els directors/es per gestionar el seu context educatiu, sempre amb una mirada de singularitat i particularitat.

Adreçat a:
 • Direcció de centres, institucions i serveis.
 • Persones que actualment ja exerceixen la docència o algun càrrec directiu i volen completar la seva formació amb un màster.
 • Persones emprenedores que vulguin crear nous centres docents.
 • Personal amb càrrecs tècnics de l'administració educativa.
 • Estudiants que acaben els estudis de grau i volen continuar amb la seva formació acadèmica més especialitzada en l'àmbit dels centres educatius.
Codi:
MEDGLED-M1-2024-1
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:
 • Adquirir les competències genèriques en relació a la gestió, direcció i lideratge de centres i institucions educatives i transversals que han de permetre el desenvolupament de les següents habilitats.
 • Adquirir les competències específiques en relació a la gestió, direcció i lideratge de centres i institucions educatives que permetran el desenvolupament de les següents habilitats i els seus coneixements teòrics.
 • Adquirir les competències necessàries per a la recerca, per a l'anàlisi crític, per a la creació i la publicació requerits en  la redacció de memòries, projectes, plans, programes i treballs que es portaran a terme durant el màster.
Competències professionals:

 • Conèixer, comprendre i interpretar la normativa necessària que afecta a cada àmbit (gestió, organització, direcció, lideratge, etc..).

 • Conèixer, entendre i tenir presents els tres nivells del sistema (macro, meso i micro), així com tots els nivells competencials de les administracions públiques respecte als centres.

 • Gestionar, organitzar, liderar i dirigir un centre educatiu.

 • Dissenyar, implementar i avaluar propostes i pràctiques professionals d'organització i gestió d'institucions educatives.

Sortides professionals:

 • Direcció de centres, institucions i serveis educatius o càrrecs directius anàlegs (gerents, directors generals, sotsdirectors, coordinadors, caps d’estudis, secretaris...).

 • Càrrecs tècnics en administracions públiques educatives, concertades o privades.

 • Emprenedoria en temes educatius.

 • Recerca i docència, mentor o impulsor, coaching educatiu, consultor educatiu.

 • Dissenyador de projectes educatius i de polítiques educatives.

 • Inspector/a d’educació i d’altres càrrecs tècnics de l’administració.

Informació addicional:
Direcció:
Juana María Tierno García
Coordinació acadèmica:
Montserrat Fortuny Lahoz
Docents:
Màrius Domingo Urbaneja
Joan Anton Font Monclús
Joan Fuguet Busquets
Alícia Vallespí Tejedor
Sandra Gilabert Medina
Miguel Guerrero Manchon
Irene Delgado Guerrero
Francesc Valverde Gálvez
Carles Cardiel Tarragó
Ignasi Duch Gavaldà
Jordi Dolç Cartanyà
Joana Zapata Pérez
Mercè Andreu Rosés
Josep Camps Ratera
Mireia Benaiges Trenchs
Pablo Muñoz Pérez
Mónica Padilla Diasson
Raphael Verlaat
Joaquim Medina Bermúdez
Durada:
60 ECTS (515 h)
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 26/09/2024 al 30/11/2025
Calendari del curs:
Horari:
Classes presencials a l'aula:

Dimarts: 17.30 a 21.00 h

Dijous: 17.30 a 21.00 h

Dissabte: 9.00 a 14.00 h
Ubicació:
Tarragona (Campus Sescelades i Campus Catalunya-URV)
Plànol de situació:


Preu:
3000 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

977 779 960 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Temari del curs

Inscripció