Màster de formació permanent en Direcció de Recursos Humans

Fitxa Tècnica

Un programa modular, semipresencial i amb pràctiques en empreses referents.
Introducció:

Les empreses necessiten directors de RRHH amb visió de creixement i desenvolupament empresarial, capaços de dissenyar polítiques d’acord amb els plans d’expansió, adaptació a noves demandes del mercat, innovar i incorporar tecnologies en els productes o serveis que suposen la seva activitat principal, etc. Gestionar els recursos humans és més que portar un control pressupostari i elaborar nòmines.

La transformació dels llocs de treball, l’impacte de les TICs en tots els àmbits professionals, requereixen una gestió acurada del capital humà de l’empresa en tant que agents actius i proactius, dotats d'intel·ligència, creativitat i habilitats personals.

Però les necessitats estan canviant, cada vegada més la gestió de persones esta essent considerada clau o estratègica per determinar el bon funcionament i capacitat d’adaptació d’una organització als temps de canvi com els que vivim, entrant en consideració aspectes clau com ara la comunicació organitzacional, el lideratge, el treball en equip, la negociació col·lectiva i la cultura organitzacional.

Amb el Màster de formació permanent en Direcció de Recursos Humans volem continuar la formació d’alt impacte, d’aquests professionals i assolir les fites que la societat ens demana: formar a uns gestors globals dels recursos humans especialitzats en: auditoria dels recursos i de la gestió, qualitat del servei, salut ocupacional, planificació estratègica i gestió del capital intel·lectual, cerca de talents i acompanyament i creixement professional de les persones.

Adreçat a:
Persones amb titulació universitària de Grau, Llicenciatura o Diplomatura que vulguin adquirir formació actualitzada i pràctica necessària per a desenvolupar una activitat professional en l'àrea de direcció, gestió i estratègia de recursos humans, tant en l'àmbit de l'empresa, l'administració o de la consultoria. Professionals de l¿àrea de recursos humans interessats en assolir noves competències, o persones que vulguin reorientar la seva activitat laboral cap a l¿àmbit de la gestió dels recursos humans.
Criteris de selecció:
Carta de Motivació
Currículum Vitae
Codi:
MDIRHEP-M11-2024-20
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:
Assolir una visió estratègica de les necessitats internes del capital humà de l¿empresa, vers els canvis als que han de fer front les organitzacions, analitzant les competències directives i tècniques de la plantilla, i establint plans de desenvolupament i carrera professional, captació i retenció del talent, de millora del clima laboral, entre d¿altres, mitjançant una formació innovadora.
Sortides professionals:

 1. Direcció del departament de recursos humans

 2. Direcció tècnic de diferents àrees funcionals dels recursos humans:

  • Reclutament i selecció

  • Formació i desenvolupament

  • Comunicació interna i externa

  • Serveis i atenció als empleats 3. Negociació interna

 4. Tècnic/a en avaluació de rendiments i gestió de carreres professionals

 5. Tècnic/a en salut ocupacional

 6. Consultoria en recursos humans i en gestió de persones. Planificació estratègica dels recursos humans

 7. Consultoria en gestió de la formació, desenvolupament i capital intel·lectual

 8. Consultoria en cerca de talents i acompanyament en processos de selecció

 9. Consultoria en psicologia laboral i relacions humanes: resolució de conflictes, negociació i mediació

Itinerari formatiu:

El programa és modular i està estructurat mitjançant un Màster de formació continua, un Diploma d'Especialització i tres cursos. Per més informació podeu visitar els següents enllaços:Cursos de Formació Contínua (assignatures o móduls que pots cursar de forma independent): • Atracció, selecció i incorporació de talent (Mòdul 3)

 • Habilitats directives i de gestió d'equips (Mòdul 8)

 • Auditoria i gestió del talent (mòdul 10)

Coordinació acadèmica:
Ivette Margarita Espinoza Díaz
Docents:
Jordi Tous Pallarés
Dolors Ruana Font
Elena Rodríguez Bea
Dolors Setó Pàmies
Margarita Rebenaque Esteve
Ingrid Queralt Montserrat
Urbano Lorenzo Seva
Carlos María Alcover De La Hera
Àngela Pujol Garrigós
Angel Solanes Puchol
Marina Romeo Delgado
Yolanda Ruiz Santos
Enric Domènech Sedó
Ivette Margarita Espinoza Díaz
Montserrat Yepes Baldó
Agustí López Hernández
Mª Dolors Aguas Segura
Patricia Ruiz Ruiz
Guadalupe Caudet Piñana
Juan Haro Rodríguez
Jaume Raves Vila
Mª José Poza Lozano
Albert Adam Morell
Camila Merma Linares
Estefania Sanchez Blasco
Mireya García Fernández
Durada:
60 ECTS (600 h)
Impartició:
híbrida
Dates:
del 18/10/2024 al 13/12/2025
Especificació durada:
15 mesos
Horari:
Divendres de 16:30h a 20:30 h i alguns dissabtes de 9.30 a 13.30 h
Ubicació:

Centre de Formació Permanent de la Fundació URV
Av. de l'Onze de Setembre, 112 - Reus

Plànol de situació:

Preu:
4545 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció