Maneig del pacient crític pediàtric

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Pediatres, Metges Interns Residents de Pediatria, o d'altres especialitats, interessats en el maneig del pacient crític infantil.
Codi:
CMPCPS-A1-2022-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Els objectius generals del curs són: - Enfocar d'una manera pràctica l'avaluació, estabilització i tractament de les urgències vitals pediàtriques dotant als alumnes dels coneixements bàsics, tant teòrics com pràctics, per afrontar qualsevol pacient crític a urgències. - Adquirir i consolidar els coneixements teòrics i pràctics en reanimació neonatal completa a sala de parts. L'objectiu secundari és implementar algoritmes de maneig en cada cas simulat per a optimitzar els recursos i els coneixements adquirits.
Coordinació acadèmica:
Antoni Castro Salomó
Docents:
Joaquin Escribano Subías
José Maria Barroso Jornet
Susana Larrosa Capacés
Neus Rius Gordillo
Marta Díaz Francesch
Jordi Elvira Lopez
Arnau Castro Bono
Durada:
8 ECTS (80 h)
Impartició:
semipresencial
Dates:
del 15/01/2022 al 23/06/2022
Horari:
Últim dimarts de cada mes de 15:30h a 17:30h
Ubicació:
Box de pacients crítics al Servei Urgències Pediàtriques de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus - Sala de simulació del CFIS
Preu:
0 €
Contacte:

Temari del curs