Investigar en el ámbito del español como lengua extranjera

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

  • Professors de llengües estrangeres que estiguin interessats a investigar en l'ensenyament-aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangera (ELE).
  • Professors de llengües estrangeres que estiguin interessats a investigar durant l'exercici de la seva professió.
  • Professors de vulguin conèixer la metodologia i la pràctica de la recerca dins del camp de la llengua estrangera.
  • Doctorands interessats en la recerca en el camp de l'ensenyament de llengües estrangeres.
  • Joves doctors que vulguin investigar o continuar investigant i publicant en l'àmbit de les llengües estrangeres.
  • Estudiants de grau i de màster que estiguin interessats en la recerca de l'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.

Codi:
CEAELELG-A1-2021-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:

Dotar al professorat dels coneixements i eines necessaris per a dur a terme una recerca de qualitat i la seva difusió en l'àmbit de l'ensenyament-aprenentatge d'ELE.

Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Maria Bargalló Escriva
Antoni Nomdedeu Rull
Veronica Ferrando Aramo
Durada:
60 h
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 14/06/2021 al 05/09/2021
Horari:

edició online

Ubicació:

Campus virtual de la URV

Preu:
420 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
Samantha: 977 77 99 63
Més informació:

Activitat reconeguda pel Departament d'Educació a través de l'ICE URV amb una certificació de 60 hores. Referència: 7000060021

Els estrangers procedents de països no hispanoparlants necessiten demostrar amb certificat o entrevista amb la coordinadora i tenir un mínim de B2 d'espanyol o que ja són professors d'espanyol

Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS (1 crèdit ECTS correspon a 25 hores de treball de l'alumne), que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Es podrà convalidar els ECTS del curs per poder realitzar el "Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera"

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs