Introducció als Mètodes de Diagnòstic per Imatge

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. Conèixer els principals mètodes de diagnòstic per imatge
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

Temes radiològics


1. Anatomia per imatge
1.1 Mètodes de diagnòstic per imatge
1.2 Radiologia convencional
1.3 Medis de contrast

2. Anatomia seccional
2.1. Importància de l’anatomia seccional
2.2. Plans de l’espai
2.3. Visió seqüencial

3. Tomografia axial computada
3.1. Mètode diagnòstic i tècnica
3.2. TC convencional
3.3. TC d’alta resolució
3.4. TC helicoidal
3.5. TC multitall
3.6. CardioCT
3.7. PET-TC
3.8. Contrast en TC
3.9. AngioTC. Principals indicacions

4. Ecografia i Ressonància Magnètica
4.1. Ecografia Mètode diagnòstic
4.2. Indicacions de l’ecografia
4.3. Eco Doppler
4.4. RM Mètode diagnòstic
4.5. Indicacions de RM
4.6. Tipus de RM
4.7. Altres mètodes diagnòstics

5. Anàlisi i postprocessat d’imatges
5.1. Estacions de feina
5.2. MPR Reconstrucció multiplanar
5.3. MIP Màxima i mínima intensitat de projecció
5.4. 3D i Volume Rendering 3D
5.5. Volume Rendering seccional
5.6. Endoscòpia virtual

6. Maneig dels atles d’anatomia i patologia