Introducció als Mètodes de Diagnòstic per Imatge

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  • Graduats recents amb inquietuds científiques que volen orientar tota o part de la seva carrera professional en l'àmbit del coneixement en general i específicament de la patologia toràcica.
  • Professionals amb lloc de treball estable que opten per augmentar els seus coneixements o les seves expectatives laborals a través d'un màster en coneixement toràcic clínic-radiològic.

 

 

Codi:
CIMEDIS-I1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

Adquirir i desenvolupar habilitats per incorporar coneixements bàsics en radiologia en patologia toràcica.

Conèixer els principals mètodes de diagnòstic per imatge

 

 

Coordinació acadèmica:
Maria Teresa Auguet Quintillá
Docents:
Tomás Sempere Durá
Maria Teresa Auguet Quintillá
Durada:
6 ECTS (60 h)
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 26/09/2023 al 21/11/2023
Especificació durada:
60h
Horari:
Dimarts i dimecres de 16 a 20 h.
Ubicació:
Unitat Docent Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (Tarragona)
Preu:
825 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs