Espanyol per estrangers ELE 5 (B2.1)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Programa: Espanyol per a estrangers ELE 5 (B2.1)
ECTS:
4
Durada:
60 h.
Contingut:
Unitat 1
 1. Recursos comunicatius
  • referir-nos a una notícia i comentar-la
  • relatar una notícia
 2. Recursos gramaticals
  • temps del passat
  • ús de la veu passiva
  • construccions impersonals: es + verb conjugat en 3a persona / uso de la 3a persona del plural
  • anticipació del complement d'O
 3. Recursos lèxics
  • verbs de transmissió de la informació: manifestar, declarar, etc.
  • mitjans de comunicació
  • política i història

Unitat 2
 1. Recursos comunicatius
  • donar la nostra opinió
  • valorar diverses opcions
  • proposar condicions
  • argumentar opinions
  • expressar acord o desacord
  • al·ludir a temes o intervencions d'uns altres
 2. Recursos gramaticals
  • crec que + indicatiu, no crec que + subjuntiu
  • és una ximpleria/ impensable + infinitiu / subjuntiu
  • només si / sempre que...
  • per això de...
  • en primer / segon / ... lloc, finalment.
 3. Recursos lèxics
  • vocabulari per a parlar de l'oci i del turisme i de les característiques de les ciutats i pobles

Unitat 3
 1. Recursos comunicatius
  • donar consells
  • evocar situacions imaginàries
  • opinar sobre accionis i conductes
  • expressar desitjos
  • expressar desconeixement
 2. Recursos gramaticals
  • alguns usos del condicional
  • et recomano / aconsello /suggereixo que + presenti de subjuntiu
  • el pretèrit imperfecte de subjuntiu: no sabia que
 3. Recursos lèxics
  • esports
  • tradicions
  • fer por / fàstic / pànic / mandra / vergonya
  • política
  • societat
  • l'educació