Espanyol per estrangers ELE 5 (B2.1)

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones que no tinguin l'espanyol com a llengua materna i vulguin millorar el seu nivell.
Codi:
CB21LG-A4-2023-8
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb un cert nivell d'exigència; reconèixer en els textos sentits implícits; expressar-se de manera fluida i espontània sense mostres evidents d'esforç; i fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a fins socials, acadèmics i professionals
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martín
Durada:
4 ECTS (60 h)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 02/10/2023 al 31/01/2024
Horari:
Dilluns i dimecres de 18 a 20 hores
Ubicació:
Campus Catalunya - Campus Virtual Moodle
Plànol de situació:

Preu:
385,84 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

De dilluns a divendres de 9 a 14 h: Samantha Gascó
Telèfon: +34 977 779 963

Més informació:

Requisits d'admissió: Tenir nivell B1 adquirit
---------------------------------------------------------------------------

  • Matrícula amb descompte per als estudiants de mobilitat: 118,35 Euros
  • Matrícula amb descompte per a membres de la comunitat URV: 327,77 Euros

Quan feu la preinscripció en el camp de "Observacions" del formulari, informeu del descompte que se us ha d'aplicar.

Temari del curs