Espanyol per a estrangers ELE 7 (C1.1)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Programa: Espanyol per a estrangers ELE 7 (C1.1)
ECTS:
4
Durada:
60 h.
Contingut:
Individu
 1. Continguts funcionals
  • Parlar del caràcter
  • Expressar habilitats
  • Expressar gustos, preferències i aversió
  • Parlar de valors en la societat
 2. Continguts lingüístics:
  • Adjectius superlatius i adverbis en -ment
  • Adjectius de caràcter
  • Expressions d'habilitats, gustos i aversió
  • Verbs que regeixen preposició
 3. Tasques:
  • Presentar a un famós del teu país
  • Fer un enregistrament amb entrevistes personals
  • Seleccionar frases cèlebres sobre valors socials

Temps lliure
 1. Continguts funcionals
  • Valorar la importància del nostre temps lliure
  • Convidar, fer propostes i suggeriments de temps lliure, acceptar-les i rebutjar-les
  • Valorar activitats d'oci
  • Parlar d'assumptes de moda
  • Evocar una història
 2. Continguts lingüístics:
  • Expressar finalitat
  • Estructures per a convidar, proposar, acceptar i rebutjar
  • Lèxic de moda
  • Concordança de colors
  • Lèxic de cinema, teatre i literatura
 3. Tasques:
  • Donar consells per a aprofitar el nostre temps lliure
  • Proposar una activitat d'oci a amics
  • Triar a un company afí en qüestions de gustos i estil
  • Dirigir un debat sobre el món de la moda
  • Escriure un text argumentatiu
  • Arribar a una negociació

Món laboral
 1. Continguts funcionals:
  • Descriure llocs de treball i processos de selecció
  • Expressar acord i desacord
  • Parlar de qualitats d'un treballador
  • Respondre a una ordre o una petició de manera adequada
 2. Continguts Lingüístics:
  • Lèxic de condicions laborals
  • Partícules relatives
  • Col·locacions lèxiques del món laboral
  • Entonació
  • Connectors del text
 3. Tasques:
  • Elaborar una oferta de treball radiofònica
  • Escriure un article amb consells per a una entrevista de treball
  • Escriure un informe sobre la situació laboral del seu país

Experiència gastronòmica
 1. Continguts funcionals
  • Comparar la cuina tradicional amb la de disseny
  • Comprendre menús menys tradicionals
  • Presentar i valorar un plat
  • Parlar de la seva cultura gastronòmica
 2. Continguts lingüístics:
  • Estructures comparatives
  • Vocabulari d'aliments i maneres d'elaboració d'un plat
  • Lèxic de quantitats
  • El datiu d'interès
 3. Tasques:
  • Escriure una entrada en una pàgina web
  • Preparar una recepta carregapiles
  • Presentar un menú
  • Organitzar un debat sobre el millor menjar internacional

Alternatives ambientals
 1. Continguts funcionals
  • Descriure animals
  • Parlar de problemes mediambientals
  • Expressar causa
  • Expressar sentiments
  • Organitzar un text de recollida de signatures per internet
 2. Continguts lingüístics:
  • Lèxic de fauna i ecologia
  • Oracions causals
  • Expressions per a mostrar alegria, tristesa, empipament o por
 3. Tasques:
  • Escriure un missatge en un fòrum
  • Iniciar una campanya en una xarxa social per a salvar espècies en perill d'extinció
  • Redactar una petició en internet