Espanyol per a estrangers ELE 7 (C1.1)

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones que no tinguin l'espanyol com a llengua materna i vulguin millorar el seu nivell.
Codi:
CC11LG-A4-2023-9
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Comprendre una àmplia varietat de textos extensos, expressar-se de manera fluida i espontània i produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes d'una certa complexitat.
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martín
Durada:
4 ECTS (60 h)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 03/10/2023 al 25/01/2024
Horari:
Dimarts i dijous de 18 a 20 hores
Ubicació:
Campus Catalunya - Campus Virtual Moodle
Plànol de situació:

Preu:
385,84 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

De dilluns a divendres de 9 a 14 h: Samantha Gascó
Telèfon: +34 977 779 963

Més informació:

Requisits d'admissió: Tenir nivell B2 adquirit
---------------------------------------------------------------------------

  • Matrícula amb descompte per als estudiants de mobilitat: 118,35 Euros
  • Matrícula amb descompte per a membres de la comunitat URV: 327,77 Euros

Quan feu la preinscripció en el camp de "Observacions" del formulari, informeu del descompte que se us ha d'aplicar. De moment, NO feu cap pagament.

Temari del curs