Español para extranjeros ELE 8 (C1.2)

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones que no tinguin l'espanyol com a llengua materna i vulguin millorar el seu nivell.
Codi:
CC12LG-A1-2024-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

  • Comprendre una àmplia varietat de textos extensos.
  • Expressar-se de manera fluida i espontània.
  • Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes d'una certa complexitat.

Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martín
Docents:
Yordelis Caridad Lezcano Sifontes
Durada:
60 h
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 29/02/2024 al 06/06/2024
Horari:
Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00
Ubicació:
Campus Catalunya Avinguda Catalunya 35, Tarragona
Plànol de situació:

Preu:
395 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

De dilluns a divendres de 9 a 14 h: Samantha Gascó
Telèfon: +34 977 779 963

Més informació:

Requisits d'admissió: Tenir nivell B2 adquirit
---------------------------------------------------------------------------

  • Matrícula amb descompte per als estudiants de mobilitat: 121,00 Euros
  • Matrícula amb descompte per a membres de la comunitat URV: 336,00 Euros

Quan feu la preinscripció en el camp de "observacions" del formulari, informeu del descompte que se us ha d'aplicar.

Temari del curs