Eines per la valoració biomecànica: aplicació i ús

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Graduats en fisioteràpia, bioenginyeria, ciències de l'activitat física i l'esport i medicina.
  • Estudiants de 3r i 4t de fisioteràpia
  • Estudiants de 3r i 4t del grau d'enginyeria biomèdica
  • Estudiants de 3r i 4t del grau de CAFE
  • Estudiants de medicina
  • Altres disciplines de ciències de la salut o de l'esport
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Codi:
CVALBIOS-A1-2024-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Un cop finalitzat el curs l'alumne serà capaç de:
  • Reconèixer les variables mesurables més habituals mitjançant les eines de valoració en biomecànica.
  • Determinar l'ús i l'aplicabilitat de les eines de valoració en biomecànica (electromiografia, sensor inercial, plataforma de forces i neuromodulació no invasiva (tècnica de vibració focal)).
  • D'utilitzar els programes específics (software) de cada una de les eines de valoració en biomecànica.
  • D'aplicar els coneixements de valoració mitjançant la biomecànica instrumental en una situació real.
  • D'introduir les eines de biomecànica instrumental com a mètode de valoració, rehabilitació i readaptació.
Direcció:
Sonia Monterde Pérez
Iris Miralles Rull
Coordinació acadèmica:
Gisela Cisa Ribas
Docents:
Gisela Cisa Ribas
Durada:
1,5 ECTS (15 h)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Català
Dates:
del 15/11/2024 al 16/11/2024
Horari:
Divendres de 15 a 20 h i dissabte de 9 a 14 h i de 15 a 20 h
Ubicació:
Unitat Docent Hospital Universitari Sant Joan de Reus - Laboratori de Biomecànica
Av. Doctor Josep Laporte, 2 - Reus
Plànol de situació:

Preu:
160 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

977 779 960 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Temari del curs

Inscripció