Diploma interuniversitari d'especialització en Gestió d'Empreses Vitivinícoles

Fitxa Tècnica

Coorganitza:

Logo UVIC      Logo The Wine Business School

Introducció:

El sector vitivinícola cada vegada més demanda personal qualificat per gestionar adequadament les seves empreses, enfrontades a un entorn altament competitiu i una economia globalitzada. El gran nombre de productes de qualitat i prestigi, així com les diferents denominacions d'origen amb les que comptem a Catalunya, ens avalen per aconseguir que l'èxit d'aquests productes s'adeqüin al seu potencial. Aquest programa pretén donar resposta a aquesta necessitat, tant pel que fa a la gestió de l'empresa vitivinícola com al coneixement del producte que vertebra aquestes empreses.

Adreçat a:
 • Titulats universitaris i professionals amb experiència en el sector vitivinícola que vulguin aprofundir els seus coneixements i potenciar les seves habilitats directives.
 • Titulats universitaris i professionals amb potencial per accedir a posicions directives a curt termini.
 • Persones emprenedores que volen preparar-se per incorporar-se professionalment al sector vitivinícola.
Codi:
DEGEVIEA-M7-2024-9
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:

Professionalitzar el sector vitivinícola, oferint una formació eminentment pràctica i centrada en la millora de la gestió empresarial: internacionalització, recerca de nous mercats i innovació, tot això des d'una doble vessant: la gestió i la viticultura.

Competències professionals:

 • Capacitat de liderar una empresa o departament vinculada al sector vitivinícola.

 • Gestionar un equip de persones al seu càrrec i tenir capacitat per treballar en equip.

 • Tenir iniciativa individual, capacitat analítica i esperit crític.

 • Capacitat per avaluar i resoldre problemes.

 • Demostrar capacitat de presa de decisions.

 • Conèixer les tècniques i tendències en gestió de la empresa.

 • Conèixer el funcionament de les diferents àrees de gestió des d'una perspectiva transversal.

 • Capacitat per comprendre els aspectes tècnics vitícoles fonamentals.

 • Capacitat per comprendre els processos enològics bàsics que intervenen en la elaboració de vins.

 • Aprofundir en el coneixement de l'anàlisi sensorial aplicat al tast de vins.

 • Conèixer les principals regions vitivinícoles del mon, així com l'impacte i la influència de la vitivinicultura des de la vessant històrica, gastronòmica i de la salut.


Sortides professionals:

 • Direcció i gestió d'empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores.

 • Departaments financers, comercials, màrqueting, persones i operacions de d'empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores.

Itinerari formatiu:

Aquest programa està organitzat de forma modular, això significa que pots cursar aquests dos cursos de forma independent: • Gestió, Màrqueting i Organització per a Empreses Vitivinícoles

 • Enologia, Viticultura i Tast


Un cop superats els dos cursos, és possible convalidar els crèdits per a obtenir el diploma d'especialització.

Vídeo:

Direcció:
Olga Busto Busto
Coordinació acadèmica:
Pedro Cabanillas Amboades
Docents:
Montserrat Nadal Roquet-Jalmar
Joan Miquel Canals Bosch
Fernando Zamora Marin
M. Assumpta Mateos Fernández
Nicolas André Louis Rozes
Albert Mas Barón
Pedro Cabanillas Amboades
Jaume Gramona Martí
Christophe Marquet
César Cánovas Herrerías
Anna Casabona París
Antoni Sánchez Ortiz
Xavier Fumanal Cuadrat
Jordi Rojas Donada
Antoni Viladomat Vers
Montserrat Mestres Solé
Xavier Ybargüengoitia Millet
Lluís Tolosa Planet
Alicia Estrada Alonso
David Budó Martí
Durada:
30,2 ECTS (314 h)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 25/10/2024 al 25/11/2025
Especificació durada:
314 (las clases tenene lloc d'octubre a juny)
Calendari del curs:
Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Les classe presencials finalitzen a finals de juny de 2025.
Ubicació:
Seu de la Wine Business School
C/ Amàlia Soler, 29 - Vilafranca del Penedès
Plànol de situació:

Preu:
2930 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: Aquest programa compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció