Diploma d'expert en Espais Blaus i Verds: Ús Públic, Benestar i Accessibilitat

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1: Introducció als espais blaus i verds: benestar i accessibilitat i ús públic
ECTS:
3
Durada:
24 h.
Contingut:


1. Connectant persones i natura.


1.1. Conceptes i tipologies d’espais verds i blaus.
1.3. Salut i natura: Healthy Parks, Healthy people
1.4. Oportunitats i beneficis de l’aigua: coastal well-being
1.5. Ús públic i social2. L’accessibilitat, un eix transversal.


2.1. Marcs normatius.
2.2. Diversitat d’usuaris.
2.3. Interacció espai-visitant.

Mòdul:
M2: Dels espais naturals protegits a la Blue-Green Infrastructure
ECTS:
3
Durada:
24 h.
Contingut:
  1. Valors naturals i paisatgístics dels espais blaus i verds.

1.1. Els espais naturals protegits

1.2. Altres espais naturals reconeguts

1.3. El paisatge: concepte i ordenació

  1. Protecció, planificació i gestió integral.

2.1. La salut en la planificació dels espais públics.

2.2. Marc regulador i reptes en el planejament.

2.3. Plans i gestió de l’accessibilitat.

  1. Blue-Green Infrastructure (BGI) i Nature-based Solutions (NbS).

3.1. Introducció i visió general del context: polítiques regionals, nacionals i internacionals.

3.2. Els beneficis de la infraestructura verda i blava.

3.3. Implementant els conceptes BGI i NBS.

Mòdul:
M3: Els espais blaus i verds. Escenari d'una activitat de lleure o de turisme
ECTS:
3
Durada:
24 h.
Contingut:
  1. Necessitat de contacte amb la natura. Els espais verds i blaus, uns grans aliats.

1.1. Noves dinàmiques de lleure.

1.2. Turisme i benestar.

1.3. Oportunitats de negoci: creació de producte i experiències.

 

  1. Turisme universal i accessible a la natura.

2.1. Marcs legislatius i recomanacions. Guies internacionals i estatals.

2.2. El paper de les empreses.

2.3. Lliçons apreses i reptes.

 

  1. Experiències innovadores aplicades als espais blaus i verds.

3.1 Ecoturisme i espais naturals protegits

3.2 Parcs i jardins urbans

3.3 Destinacions litorals intel·ligents

Mòdul:
M4: Estudis de cas. De la teoria a la pràctica
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

Visita del grup classe a espais blaus i verds per a una millor comprensió, amb un enfocament totalment pràctic, dels coneixements adquirits.

Realització de quatre visites tècniques durant les quals els estudiants realitzaran un treball de camp per conèixer d’aprop iniciatives i projectes relacionats amb els continguts del Diploma.

Formació pràctica in situ on els estudiants interactuaran amb l’entorn, formant part de l’experiència vivencial docent-turística i aprendran a avaluar els beneficis del contacte amb la natura, en aspectes de benestar, accessibilitat i gestió dels espais.

Mòdul:
Treball de fi de programa
ECTS:
2
Durada:
38 h.
Contingut:

Disseny d’una Blue-Green-Infraestructure o una experiència turística en benestar.

Inscripció