Diploma d'especialització en Salut Mental Col·lectiva

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1. Aproximacions teòriques
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Les respostes clíniques i socials a la qüestió de la salut mental. Una perspectiva històrica.
 • De l'individual i del que és col·lectiu. Xarxes, trames i significacions.
 • Història de la bogeria i de les reformes psiquiàtriques.
 • De-construcció analítica de la reforma psiquiàtrica local. Passos cap a la necessitat d'una reforma permanent.
 • Una primera introducció al camp de la Salut Col·lectiva
 • Salut Mental Global. De la psiquiatria transcultural i l'etnopsiquiatria a la salut mental global.
Mòdul:
Mòdul 2. Aproximacions crítiques
ECTS:
5
Durada:
48.5 h.
Contingut:
Una revisió crítica dels models actuals d'Atenció en Salut Mental.
 • Anàlisi de la situació actual. El model local.
 • El desenvolupament de models des del camp de las ciències psi i les ciències socials.
 • Altres clíniques, altres posicionaments.
 • Psiquiatria Crítica. Propostes innovadores.
Mòdul:
Mòdul 3. Interseccionalitats i pensament complex
ECTS:
5
Durada:
47.5 h.
Contingut:
Salut Mental Col·lectiva 1: participació, inclusió activa i ciutadania.
 • Col·lectiu i singular. De la retòrica a la posada en pràctica de processos participatius en salut mental.
 • De la Salut Col·lectiva a la Salut Mental Col·lectiva.
 • Propostes per a una desinstitucionalització del sofriment mental.
 • Antropologia de la salut mental. Narratives, experiències i contextos.
 • Pedagogia Crítica i salut mental.
 • Cos i bogeria: Experiències encarnades i corporalitat.
Mòdul:
Mòdul 4. Sobre les cures
ECTS:
4
Durada:
38.5 h.
Contingut:
Salut Mental Col·lectiva 2: Eixos per a una recuperació possible.
 • Itineraris: D'un esquema centrat en la malaltia i l'assistència, al desenvolupament de noves modalitats que plantegen la re-valorització del subjecte com a eix de la seva recuperació terapèutica.
 • Planificació i cures centrades en la persona. La participació dels afectats en els seus propis itineraris de recuperació.
 • Tenint cura del cuidador.
 • Gènere i salut mental.
 • Estratègies profanes i models de auto-atenció, cap a una revalorització dels sabers subjectius de l'aflicció.
 • Els vincles a l'interior dels processos: Cap a una articulació simètrica i complementària entre rols i funcions en salut mental.
 • El treball amb persones en situació de carrer.
Mòdul:
Mòdul 5. Cos, re-subjectivació i arts
ECTS:
5
Durada:
48.5 h.
Contingut:
Tallers vivencials-participatius.
 • Teatre, arts i salut mental. (Cos en moviment)
 • Teatre i salut mental.
 • Tallers/experiències per reflexionar corporalment sobre:
  1. La complexitat del fenomen del sofriment mental i les persones que ho pateixen.
  2. La complexitat de les relacions entre els treballadors professionals i les institucions en les quals s'emmarca la seva labor.
 • La dimensió corporal. La dimensió expressiva.
 • Posar-se en la pell dels altres.
 • El teatre de l'oprimit i altres tècniques possibles. Vulnerabilitat i creativitat.
 • Des-terapeutizar les arts. La dimensió col·lectiva i política de l'artístic.
 • Art i esquizoanàlisi.
 • Processos col·lectius creatius. La perfomance artística com a instància reivindicativa.
Mòdul:
Mòdul 6. Primera persona i moviments socials
ECTS:
5
Durada:
48.5 h.
Contingut:
Pensar i construir la salut des de lo social i lo cultural.
 • Moviments socials i salut mental.
 • L'activisme possible en las persones amb problemes de salut mental i diversitat funcional.
 • Drets humans i Salut Mental.
 • Adolescència, joventut i salut mental
 • Processos participatius amb joves i adolescents en el camp de la salut mental.
Mòdul:
Mòdul 7. Experiències innovadores
ECTS:
4
Durada:
38.5 h.
Contingut:
Innovació en l'àmbit de la salut mental.
 • Propostes, eines i dinàmiques del "open dialogue" (diàleg obert).
 • Ràdio "La Colifata", primera emissora realitzada des d'un hospital Psiquiàtric a Argentina.
 • Ràdio Nikosia, primera emissora a Catalunya i Espanya realitzada per persones amb problemes de salut mental.
 • La gestió col·laborativa de la medicació en salut mental.

Inscripció