Diploma d'especialització en Règim Jurídic de la Vinya i el Vi

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  • Personal tècnic o d'altre personal vinculat a les administracions públiques relacionades amb la vinya i els seus productes; així com, amb al desenvolupament econòmic local.
  • Secretàries i secretaris i altre personal dels òrgans de gestió de les DOP.
  • Persones professionals relacionats amb el sector.
  • Personal directiu i executiu de cellers i empreses vitivinícoles.
  • Personal de consultories i assessories en matèria vitivinícola.
  • Persones juristes relacionades amb el món de la vinya i del vi en els seu exercici professional.
Codi:
DERJVIDA-A1-2024-2
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:

Aquest postgrau està dissenyat per a forma professionals amb profunds coneixements teòrics i pràctics sobre el règim jurídic públic i privat i els procediments d'intervenció administrativa en la vinya i en els productes derivats: vi, cava i altres, i sobre el règim jurídic de les Denominacions d'Origen Protegides (DOP) i dels seus òrgans de gestió així com de les indicacions geogràfiques protegides (IGP) i, en generals, els diferents aspectes del món vitivinícola d¿interès jurídic.

Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Josep M. Sabaté Vidal
Francesc Artero Juan
Maria Dels Àngels Orriols Sallés
Xoán Elorduy Vidal
Sergi De Lamo Castellví
Judit Esteve Izquierdo
Carlos Coello Martín
Silvia Carmona Garias
Roger Cots Valverde
Iñaki Lasagabaster Herrarte
Durada:
30 ECTS (300 h)
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Català
Dates:
del 21/10/2024 al 30/10/2025
Horari:
Aula virtual amb connexions síncrones en horari de dilluns i dimecres de 16 a 20 h (online).
Ubicació:
Espai virtual Moodle.
Preu:
2500 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció