Diploma d'especialització en Règim Jurídic de l'Atenció a la Persona en Matèria Social

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

MODALITAT D'IMPARTICIÓ EN LÍNIA (streaming): les classes es podran seguir online

Introducció:

Amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (LSS) es configura el Sistema Català de Serveis Socials (SCSS), amb un règim jurídic propi, com a un dels pilars de l’estat del benestar, que configura el dret a l'accés als serveis socials com un dret subjectiu de caràcter universal que esdevé un dels principis bàsics del SCSS. A més, entre d’altres qüestions, l’atenció als usuaris es personalitza i es prioritza la possibilitat de romandre a l’entorn i es determina la col·laboració entre els serveis socials i sanitaris i amb el tercer sector, així com la cooperació interadministrativa.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, ha comportat una nova etapa en el desenvolupament dels serveis socials i ha dotat el Sistema Públic de Serveis Socials del marc normatiu necessari per desenvolupar l'atenció i les prestacions als col·lectius de persones en situació de dependència. Així mateix, s’han aprovat diverses normatives relatives a l’atenció i protecció de situacions d’especial vulnerabilitat com són, entre d’altres, la infància en risc, la violència masclista, l’emergència habitacional, o la pobresa energètica.

El conjunt normatiu que regula el règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social es configura com a un corpus iuris especialitzat, que cal ordenar, sistematitzar, analitzar i estudiar amb profunditat i amb aquest objectiu aquest curs acadèmic 2021-2022, la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (FURV), la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin i la Càtedra d’Inclusió Social, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i el Departament de Drets Socials organitzen la primera edició del Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social, en format virtual.

 

ESTRUCTURA

El Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS, estructurats en 5 blocs i 19 seminaris de contingut teòric i pràctic i un exercici o treball final.

 

 AVALUACIÓ

 El Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social s’avalua mitjançant la resolució de supòsits pràctics al llarg del programa i la realització un exercici o treball final. En tot cas, és obligatòria l’assistència al 60% de les sessions.

 

 TITULACIÓ

 La superació d’aquests estudis comporta l’assoliment del títol universitari de Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb la normativa vigent.

Adreçat a:
 • Tècnics de serveis socials.
 • Responsables de programes, centres i entitats de l' àmbit social.
 • Tècnics i lletrats d' administracions públiques, especialment locals.
 • Assessors jurídics i lletrats d' entitats del tercer sector i d' altres proveïdors de serveis socials.
 • Advocats en exercici professional.
 • Llicenciades, diplomades i graduades en treball social, educació social, dret, gestió i administració pública, psicologia, psicopedagogia, administració i direcció d'empreses, relacions laborals i ocupació, sociologia, ciències polítiques i de l' administració.
Codi:
DEAPESODA-A3-2024-3
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:

El postgrau proporciona a l’estudiant una formació especialitzada basada en l’anàlisi de l’Ordenament jurídic sectorial de l’atenció a la persona en matèria social, i el capacita per treballar des l’àmbit del Dret a les administracions públiques i llurs sectors dependents, al tercer sector i a l’àmbit privat.

Competències professionals:

 • Analitzar la normativa de l’atenció a la persona en matèria social.

 • Potenciar la capacitat de resolució de qüestions jurídiques en matèria de serveis socials locals.

 • Imbricar les potencialitats del sector públic i privat i del tercer sector en l’àrea de serveis socials.

Sortides professionals:

 • Tècnics i lletrats d’administracions públiques.

 • Assessors jurídics d’entitats del tercer sector, responsables de programes, centres i entitats de l’àmbit social.

 • Tècnics de serveis socials.

 • Graduats socials i tècnics en relacions laborals i ocupació i advocats en exercici professional.

Vídeo:

Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Maria Victòria Forns Fernández
Docents:
Isabel Vidal Gibert
Josep Ramon Fuentes Gasó
Maria Victòria Forns Fernández
Jordi Navarro Lliberato
Carles Alegret Bartolín
Angel Belzunegui Eraso
Josep M. Sabaté Vidal
Antonio Ezquerra Huerva
Francesc Artero Juan
Maria Dels Àngels Orriols Sallés
Alex Grau Orts
Francesc Valls Fonayet
Teresa Rosell Gairoles
Jesus Maria Del Cacho Rivera
Silvia Carmona Garias
Agusti Cerrillo Martinez
Juan Maria Adsera Gebelli
Laura Presicce
Elisa Abellán Hernández
Sílvia Grau Fontanals
Josep Mir Bagó
Joan Aregio Navarro
Laura Costa Quiñonero
Antonio López Peláez
Almudena González García
Pere Grau Valls
Esther González Aznar
Ferran Busquets Forés
Eva Zafra Aparici
Rosa Martín Niubó
Francesc Xavier Delgado Alonso
Elisa Alegre Agis
Laura Salamero Teixidó
Isabel Vidal Martínez
Cristina Aranda Hernández
Fèlix Salaverría Palanca
Marina Claverías Fernández
Antoni Vilà Mancebo
Laura Beas Jurado
Maria Dels Angels Granados Serrano
Josep Miquel Beltran Mauri
Angels Armengol Armengol
Francisco De Borja Moreno Pantrigo
Álvaro Ricomà Morales
Elisa Moreu Carbonell
Silvia Garcia Nogue
Neus Tamayo Sala
Marta Lopez Bofarull
Carmen Galicia Badia
Durada:
30 ECTS (283 h)
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 29/10/2024 al 31/01/2026
Especificació durada:
283 h (les classes lectives s'imparteixen d'octubre a juny)
Horari:
Aula virtual amb connexions sincròniques en horari de dimarts i dijous de 15.30 a 19.30 h
 • Classes lectives: octubre a juny
 • Termini màxim lliurament treball final: novembre del 2025
Ubicació:
Classes virtuals MS Teams
Preu:
2225 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Beques FURV: aquest programa disposa d’una de les beques de la Fundació URV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV.

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
Entitats col·laboradores:

Departament de Drets Socials    Logo Diputació de Tarragona    Formació d'interès en serveis socials

Temari del curs

Inscripció