Diploma d'especialització en Règim Jurídic de Fundacions i Associacions i Gestió de Serveis a la Persona

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. Introducció
ECTS:
1,5
Durada:
14 h.
Contingut:

0. Inauguració. La gestió ètica dels serveis públics 

1.1. Glocal: del local al global en la gestió de serveis a la persona 

1.2. Estat del benestar i crisi econòmica i social 

1.3. Tercer sector 

1.4. Iniciativa privada sense ànim de lucre 


1.5. Entitats sense ànim de lucre 

1.6. Esponsorització i captació de fons públics i privats 

Mòdul:
M2. Polítiques públiques
ECTS:
2
Durada:
18 h.
Contingut:

2.1. Disseny i avaluació.

2.2. Planificació, direcció i control. 

2.3. Gestió de la innovació a les polítiques públiques. 

2.4. Polítiques d’igualtat de gènere. 

2.5. Polítiques d’infància i adolescència.  

2.6. Polítiques de gent gran i dependència.

2.7. Polítiques de pobresa i sensellarisme.

2.8. Polítiques de multiculturalitat. 

2.9. Polítiques de migracions, estrangeria i refugiats. 

 

 

 

Mòdul:
M3. Gestió ètica
ECTS:
1,5
Durada:
12 h.
Contingut:

3.1. Ètica, probitat i anticorrupció.

3.2. Assetjament laboral.

3.3. Pla antifrau. 

3.4. Canal de denúncies anònimes. 

3.5. Plans d’igualtat.

3.6. Protocols d'assetjament sexual. 

 

 

 

 

Mòdul:
M4. Sector públic i era digital
ECTS:
2
Durada:
18 h.
Contingut:

4.1. Organitzacions públiques, governança robusta i capacitats institucionals. 

4.2. Administració pública i sector públic. 

4.3. Ens instrumentals de caràcter públic.

4.4. Administració digital i procediment administratiu. 

4.5. Convenis administratius. 

4.6. Transparència administrativa i bon govern. 

4.7. Protecció de dades i accés a la informació. 

4.8. Drets de les persones usuàries. 

 

 

 

 

 

Mòdul:
M5. Gestió
ECTS:
5
Durada:
44 h.
Contingut:

5.1. Habilitats directives i gestió del lideratge. 

5.2. Gestió d’equips. 

5.3. Gestió estratègica. 

 

5.4. Gestió de les persones.

5.5. Gestió del patrimoni. 

 

5.6. Gestió de la qualitat i de l’excel·lència.

5.7. Gestió de projectes. 

5.8. Gestió de projectes europeus.

5.9. Gestió del voluntariat. 

5.10. Gestió del lleure.  

5.11. Gestió de la innovació. 

5.12. Comunicació organitzativa. 

5.13. Gestió de la visibilitat i de la reputació de l’organització. 

5.14. Informes d'impacte i indicadors. 

5.15. Bones pràctiques.

 

 

 

 

 

Mòdul:
M6. Règim jurídic
ECTS:
3
Durada:
26 h.
Contingut:

6.1. Règim jurídic fundacional.

6.2. Constitució, modificació i extinció de fundacions. 

6.3. Funcionament i règim de sessions fundacional. 

6.4. Protectorat de Fundacions. 

6.5. Règim econòmic i fiscal fundacional. 

6.6. Règim jurídic associacional. 

6.7. Constitució, modificació i extinció d’associacions.

6.8. Funcionament i règim de sessions associacional. 

6.9. Règim econòmic i fiscal associacional. 

6.4. Canal de denúncies anònimes. 

 

 

 

 

Mòdul:
M7. Actuació administrativa
ECTS:
4
Durada:
36 h.
Contingut:

 

7.1. Activitat de limitació. 

7.2. Inspecció administrativa. 

7.3. Règim sancionador. 

7.4. Activitat de foment. 

7.5. Gestió de subvencions. 

7.6. Règim econòmic subvencional. 

7.7. Procediment contractual. 

7.8. Serveis públics.

7.9. Contracte de concessió de serveis. 

7.10. Contracte de serveis. 

 

 

 

Mòdul:
M8. Prestació de serveis públics
ECTS:
2,5
Durada:
22 h.
Contingut:

 

8.1. Prestació pública sanitària: directa i indirecta, fórmules contractuals i no contractuals.

8.2. Prestació sanitària d’iniciativa privada.

8.3. Prestació pública social: directa i indirecta, fórmules contractuals i no contractuals. 

 

8.4. Prestació social d’iniciativa privada. 

8.5. Prestació pública educativa: directa i indirecta, fórmules contractuals i no contractuals. 

8.6. Prestació d’iniciativa privada. 

 

 

Mòdul:
M9. Finançament
ECTS:
2
Durada:
18 h.
Contingut:

 

9.1. Finançament del sistema de serveis socials. 

9.2. Finançament del sistema de salut. 

9.3. Finançament del sistema educatiu. 

 

 

 

Mòdul:
M10. Sistemes de control i de responsabilitat
ECTS:
1,5
Durada:
16 h.
Contingut:

 

10.1. Règim de control economicofinancer. 

10.2. Control de contractes.

10.3. Control de fórmules no contractuals i convenis. 

10.4. Control de subvencions. 

 

10.5. Compliance administratiu i penal. 

10.6. Responsabilitats derivades de la prestació de serveis i activitats públiques. 

10.7. Responsabilitat social corporativa.

 

 

Mòdul:
M11. Sessions monogràfiques
ECTS:
2
Durada:
16 h.
Contingut:

 

11.1. Gestió d’entitats sanitàries sense ànim de lucre.

11.2. Gestió d’entitats socials sense ànim de lucre.

11.3. Gestió d’entitats educatives i de lleure sense ànim de lucre.

00.- Cloenda. Los retos de la gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

 

 

Mòdul:
M12. Practicum integrat
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
M13. Treball de fi de postgrau
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
.

Inscripció