Diploma d'especialització en Règim Jurídic de Fundacions i Associacions i Gestió de Serveis a la Persona

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

• Directius i personal de administració pública, en particular, de la salut, els serveis socials i l’educació.
• Titulats superiors de primer i segon cicle universitari, en especial, dels àmbits jurídic, econòmic i de gestió.
• Directius i personal del tercer sector i de les entitats públiques i privades que presten serveis sanitaris, socials i educatius, en particular, de fundacions i associacions.
• Persones professionals que en l’exercici privat del dret es relacionen amb el món sanitari, social i educatiu.

Codi:
DERJFUDA-A1-2025-1
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:

Aquest postgrau está dissenyat per a formar professionals especialitzats en l’anàlisi de les disciplines que conformen l’Ordenament jurídic sectorial de l’atenció a la persona en matèria sanitària, social i educativa aplicable a les fundacions i associacions, i capacitats jurídicament per treballar a les administracions públiques i llurs sectors dependents, al tercer sector i a l’àmbit privat.

Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Joan Anton Font Monclús
Maria Victòria Forns Fernández
Joan Josep Pujadas Muñoz
Aitana De la Varga Pastor
Carles Alegret Bartolín
Josep Ramon Barberà Gomis
Joan Amenós Álamo
Montserrat Soronellas Masdeu
Josep M. Sabaté Vidal
Josep M Elorduy Vidal
Joaquim Brugué Torruella
Maria Dels Àngels Orriols Sallés
Carles Ramió Matas
Alex Grau Orts
Miquel Salvador Serna
Lluís Casado Esquius
Neus Arqués Salvador
Francesc Valls Fonayet
Victòria Camps Cervera
Albert Pàmies Rimbau
Endrius Cocciolo
Emma Gorgori Bonet
Josep Maria Canyelles I Pastó
Blanca Deusdad Ayala
Silvia Carmona Garias
Barbara Egea Oliver
Juan Maria Adsera Gebelli
Javier Requejo Garcia
Maria Cinta Vidal Bayarri
Joan Aregio Navarro
Laura Costa Quiñonero
Esther González Aznar
Ferran Busquets Forés
Isabel Vidal Martínez
Cristina Aranda Hernández
Marina Claverías Fernández
Laura Beas Jurado
Neus Tamayo Sala
Manuel Villoria Mendieta
Durada:
35 ECTS (320 h)
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 22/10/2024 al 30/10/2025
Horari:
Aula virtual amb connexions síncrones en horari de dimarts i dijous de 16 a 20 h (online).
Ubicació:
Moodle
Preu:
2500 €
Beques i facilitats de pagament:

  • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

  • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció