Diploma d'especialització en Gestió de Recursos Humans

Fitxa Tècnica

Un programa modular, semipresencial i amb pràctiques en empreses referents.
Introducció:

Les empreses necessiten equips gestors de RRHH amb visió de creixement i desenvolupament empresarial, capaços de dissenyar polítiques d’acord amb els plans d’expansió, adaptació a noves demandes del mercat, innovar i incorporar tecnologies en els productes o serveis que suposen la seva activitat principal, etc. Gestionar els recursos humans és més que portar un control pressupostari i elaborar nòmines.

La transformació dels llocs de treball, l’impacte de les TICs en tots els àmbits professionals, requereixen una gestió acurada del capital humà de l’empresa en tant que agents actius i proactius, dotats d'intel·ligència, creativitat i habilitats personals.

Però les necessitats estan canviant, cada vegada més la gestió de persones esta essent considerada clau o estratègica per determinar el bon funcionament i capacitat d’adaptació d’una organització als temps de canvi com els que vivim, entrant en consideració aspectes clau com ara la comunicació organitzacional, el lideratge, el treball en equip, la negociació col·lectiva i la cultura organitzacional.

Amb el Diploma d'especialització en Recursos Humans volem continuar la formació d’alt impacte, d’aquests professionals i assolir les fites que la societat ens demana: formar a uns gestors globals dels recursos humans especialitzats en: auditoria dels recursos i de la gestió, qualitat del servei, salut ocupacional, planificació estratègica i gestió del capital intel·lectual, cerca de talents i acompanyament i creixement professional de les persones.

Adreçat a:

Diplomats universitaris, graduats i llicenciats de totes les carreres, estudiants de postgrau i professionals.

Criteris de selecció:
Carta de Motivació
Currículum Vitae
Codi:
DERHEP-I11-2024-22
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:

Formar en competències tècniques per a la direcció de recursos humans.

Itinerari formatiu:

El programa és modular i està estructurat mitjançant un Màster de formació continua, un Diploma d'Especialització i tres cursos. Per més informació podeu visitar els següents enllaços:Cursos de Formació Contínua (assignatures o móduls que pots cursar de forma independent):  • Atracció, selecció i incorporació de talent (Mòdul 3)

  • Habilitats directives i de gestió d'equips (Mòdul 8)

  • Auditoria i gestió del talent (mòdul 10)

Coordinació acadèmica:
Ivette Margarita Espinoza Díaz
Docents:
Jordi Tous Pallarés
Ivette Margarita Espinoza Díaz
Durada:
30 ECTS (284 h)
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 18/10/2024 al 31/10/2025
Especificació durada:
12 mesos
Calendari del curs:
Horari:
Divendres de 16:30h a 20:30 h i alguns dissabtes de 9.30 a 13.30 h

Ubicació:

Centre de Formació Permanent de la Fundació URV
Av. de l'Onze de Setembre, 112 - Reus

Plànol de situació:

Preu:
2525 €
Beques i facilitats de pagament:

  • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

  • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció