Diploma d'especialització en Exercici Terapèutic, Prevenció i Readaptació de Lesions

Fitxa Tècnica

Introducció:

Practicar un esport o dur a terme qualsevol tipus d'activitat física forma part de la vida quotidiana de moltes persones. No obstant, els moviments repetits, l'alta intensitat i l'elevat volum de demandes de moviment d'alguns esports, poden predisposar a aquests esportistes a desenvolupar patologies per sobre ús o lesions traumàtiques. A més, el risc augmenta quan la càrrega aplicada i la capacitat del esportista estan desequilibrades. Per tant, per a prevenir les lesions esportives, és tan important controlar la càrrega aplicada com avaluar als esportistes individualment per a detectar alteracions en la cadena cinètica i aspectes psicològics. En aquest diploma d'especialització l'alumne serà capaç d'identificar i reconèixer els dèficits i asimetries en el moviment a partir d'eines de valoració funcional validades científicament, per a crear i dissenyar una programació adequada a les necessitats del pacient i adaptar la càrrega segons els resultats obtinguts en la valoració. D'aquesta manera es podran complir els objectius de la rehabilitació i readaptació de qualsevol persona amb un raonament clínic basat en l'evidència científica i clínica actual.

Adreçat a:
Diplomats/ades i graduats/ades en Fisioteràpia
Criteris de selecció:
Carta de Motivació
Currículum Vitae
Codi:
DEXPRELS-A2-2024-6
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:
Formar professionals capaços de desenvolupar la seva tasca professional d'una manera actualitzada amb la ciència actual, que puguin avaluar, detectar, identificar i reconèixer els dèficits i asimetries en el moviment a partir d'eines de valoració funcional validades científicament i també possibles factors de risc de lesions associats a la pràctica esportiva, per a crear i dissenyar i planificar una programació adequada a les necessitats del pacient i adaptar la càrrega segons els resultats obtinguts en la valoració, interpretar informes mèdics i elaborar informes d'evolució de la lesió, així com aplicar i desenvolupar protocols de recuperació individualitzats segons l'esportista i la seva disciplina esportiva. D'aquesta manera es podran complir els objectius de la rehabilitació i readaptació de qualsevol persona amb un raonament clínic basat en l'evidència científica i clínica actual.
Sortides professionals:

  • Consultoris privats

  • Centres o clíniques de rehabilitació

  • Centres de tecnificació i d'alt rendiment

  • Clubs i federacions esportives

  • Entitats i centres esportius

  • Hospitals

Direcció:
Sonia Monterde Pérez
Iris Miralles Rull
Coordinació acadèmica:
Cristina Adillón Camón
Docents:
Cristina Adillón Camón
Jordi Puigdellivol Grifell
Montse Gallegos Manzanares
Albert Torner Ballesteros
Bernat De Pablo Márquez
Jorge Canseco Estriegana
Beatriz García Hernando
Montse Cascalló Piqueras
Silvia Treviño Monjas
Francesc Xavier Valle López
Isabel Arbonés Segador
Sandra Mechó Meca
Tania López Hernández
Durada:
30 ECTS (300 h)
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 01/10/2024 al 31/10/2025
Especificació durada:
12 mesos
Horari:
Dijous i divendres de 10 a 19 h i dissabtes de 9 a 13 h. Set seminaris presencials: dijous, divendres i dissabte.
Ubicació:
Hospital Sant Joan de Reus
Av. del Dr. Josep Laporte, 1 - Reus
-------------------------------------
Eurecat
Av. de la Universitat, 1 - Reus
-------------------------------------
Complex Esportiu Municipal La Pobla de Mafumet
Camí del Clos - La Pobla de Mafumet
Plànol de situació:

Preu:
1970 €
Beques i facilitats de pagament:

  • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

  • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció