Diploma d'especialització en Dret Urbanístic

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Titulats i titulades en Dret, Gestió i Administració d'Empreses, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals o Arquitectura i d'altres titulacions de grau que permetin l'accés als cossos de tècnics del grup A2.

Codi:
DEDURDA-I14-2024-14
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:

Formar tècnics superiors i mitjans que ocupen llocs de treball a l'Administració local, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública.

Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Coordinació acadèmica:
Judith Gifreu Font
Docents:
Joan Anton Font Monclús
Ferran Pons Cànovas
Maria Marquès Banqué
Pablo Molina Alegre
Judith Gifreu Font
Enric Lambies Ortin
Manuel Táboas Bentanach
Joan Amenós Álamo
Amador Ferrer Aixalà
Montserrat Peretó Garcia
Antonio Ezquerra Huerva
Jordi Bachs Ferrer
Blanca Gifre Alvarez
Francesc Xavier Forcadell Esteller
Núria Pallarès Martí
Alfonso Perona Gómez
Meritxell Roigé Pedrola
Marina Rodríguez Beas
Ana Mochales Collado
Joan Alemany Garcias
Eduard Rusiñol Vega
Jordi J Romera Cid
Jordi Duatis Puigdollers
Roger Cots Valverde
Susana Eva Franco Escobar
Francesc Santacana Portella
Josep Maria Aguirre Font
Núria Noguer Pujadas
Eduardo Hernández Ordax
Emilia Fuensanta Peñafiel Hernandez
Durada:
30 ECTS (240 h)
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 21/10/2024 al 12/11/2025
Horari:
Aula virtual amb connexions síncrones en horari de dilluns i dimecres de 16 a 20 h (online).
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Preu:
2020 €
Beques i facilitats de pagament:

  • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

  • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció