Diploma d'especialització en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Complexes

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. Fonaments per a la cura de la pell
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

1.1- Pell i cicatrització

1.1.1-Anatomia i fisiologia de la pell.

1.1.2-Cuidatge de la pell sana i fràgil.

1.1.3-El procès biològic de reparació de les ferides.

 

1.2- Nutrició i ferides cròniques

1.2.1-Relació entre l'estat nutricional i les ferides cròniques/complexes.

1.2.2-Cribatge nutricional i intervencions nutricional en la prevenció i tractament de les ferides. 

1.3-Aspectes ètics, legals i econòmics a les ferides.

Mòdul:
M2. Valoració i tractament de les lesions per pressió, fricció i lesions associades a la humitat
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

2.1 De les úlceres per pressió a les lesions relacionades amb la dependència: Un nou marc conceptual.

2.2- Lesions per pressió

2.2.1 Antecedents històrics. definició

2.2.2- Etiopatogènia

2.2.3- Característiques clíniques, classificació / categorització, llocs de localització més freqüents i mecanismes de producció

2.3- Lesions per fricció

2.3.1- Definició

2.3.2- Etiopatogènia

2.3.3-Característiques clíniques, classificació / categorització, llocs de localització més freqüents i mecanismes de producció

2.4- Lesions per humitat

2.4.1- Definició

2.4.2- Etiopatogènia

2.4.3- Característiques clíniques, classificació / categorització, llocs de localització més freqüents i mecanismes de producció.

2.5- Lesions mixtes o combinades

2.5.1- Definició

2.5.2- Etiopatogènia

2.5.3- Característiques clíniques, classificació / categorització, llocs de localització més freqüents i mecanismes de producció.

2.6- Skin tears

2.6.1- Definició. Concepte de dermatoporosis

2.6.2- Classificació

2.6.3- Tractament i prevenció

2.7- El problema de les lesions en contextos assistencials d'elevada prevalença i / o situacions especials

2.7.1- Lesions relacionades amb la dependència en pediatria.

2.7.2- Lesions relacionades amb la dependència en Unitats de Cures Intensives

2.7.3- Lesions relacionades amb la dependència en Quiròfan

2.7.4- Lesions relacionades amb la dependència en Unitats de cures pal·liatives

2.8- La prevenció com a eina bàsica per a l'abordatge de les diferents Lesions relacionades amb la Dependència

2.8.1- La valoració integral de l'pacient (valoració de risc, valoració de la pell)

2.8.2- Control dels factors etiològics: pressió / cisalla

2.8.2.1- Mobilitzacions

2.8.2.2- Canvis posturals

2.8.2.3- Superfícies especials per al maneig de la pressió

2.8.2.4- Protecció local

2.8.3- Control dels factors etiològics: humitat

2.8.3.1- Neteja, hidratació i protecció de la pell davant la humitat

2.8.4- Control dels factors coadjuvants

2.8.4.1- nutricio i hidratació

2.8.4.2- Cura de la pell en risc

2.8.4.3- Millora de l'oxigenació tissular

2.8.4.4- Protecció davant les agressions externes

Mòdul:
M3. El procés de curació de les ferides complexes des del concepte TIMERS
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

3.1- Abordatge de les ferides complexes des del concepte  TIMERS

3.1.1- L'acrònim DOMINATE

3.1.2- El triangle d'avaluació de les ferides

3.2- Preparació del fet de la ferida: neteja i desbridament

3.2.1- La neteja de la ferida com a base del tractament

3.2.2- Tipus de desbridament

3.3- Maneig de la càrrega microbiana

3.3.1- Factors que afavoreixen la infecció

3.3.1.1- El biofilm

3.3.2- Valoració i diagnòstic de la infecció

3.3.2.1- Toma de mostres

3.4- La gestió de l'exudat. Cura en ambient humit.

3.5- Cures de la pell perilesional

3.6- Teràpies avançades en ferides complexes

3.6.1- Plasma ric en plaquetae

3.6.2- Teràpiae de pressió negativa

3.6.3- Teràpia larval

3.6.4- Teràpia hiperbàrica

3.7- Monitorització de les ferides complexes

Mòdul:
M4. Abordatge de les úlceres d'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:

4.1- Epidemiologia, etiopatogenia, clasificació i diagnosi de les úlceres de l'extremitat inferior

4.1.1- Concepte i definició de les úlceres d'extremitat inferior

4.1.2- Epidemiologia

4.1.3- Etiopatogenia y clasificació

4.1.4- Diagnòstic diferencial de les úlceres d'extremitat inferior

4.2- Úlceres venoses

4.2.1- Epidemiologia

4.2.2- Anatomia del sistema venós i fisiopatologia

4.2.3- Característiques i clasificació

4.2.4- Diagnòstic. Doppler.  Fonaments. Càlcul de l'índex turmell braç (ITB)

4.2.5- Abordatge i tractament integral 

4.2.6- Mesures de prevenció per a evitar recidives

4.3- Úlceres d'etiologia isquèmica

4.3.1- Concepte de malaltia arterial perifèrica

4.3.2- Definició d'isquèmia crítica de l'extremitat i d'úlcera de etiologia isquèmica

4.3.3- Epidemiologia

4.3.4- Fisiopatologia

4.3.5- Característiques, manifestacions clíniques i clasificació

4.3.6- Valoració i diagnòstic

4.3.7- Estratègia terapèutica

4.4- Úlceres de peu diabètico

4.4.1- Epidemiologia

4.4.2- Fisiopatologia

4.4.3- Manifestacions clíniques (úlcera neuropàtica, lesions isquèmiques, lesions neuroisquèmiques)

4.4.4- Diagnòstic i clasificació

4.4.5- Abordatge i tractament integral

4.4.6- Educació i prevenció en el peu diabètic

4.5- Úlcera hipertensiva o úlcera de Martorell

4.5.1- Definició

4.5.2- Epidemiologia

4.5.3- Fisiopatologia

4.5.4- Diagnòstic

4.5.5- Abordatge y tractament integral

                4.5.5.1-Empelts en segell

                4.5.5.2- El corticoide tòpic

4.5.6- Mesures de prevenció per a evitar recidives

4.6- El tractament del dolor als pacients amb ferides cròniques

4.6.1- Maneig farmacològic del dolor a les ferides cròniques

4.6.1.1- Maneig general del dolor

4.6.1.2- Maneig del dolor relacionat amb els canvis d'apòsit 

4.6.1.3- Avaluació del dolor

4.7- Qualitat de vida a les persones amb ferides cròniques

4.7.1- Vivències de les persones amb ferides complexes 

4.7.2- Qüestionari Wound-QoL

4.8- L'ús de la fotografia per al seguiment i avaluació de les ferides complexes 

4.8.2- Dispositius per a la presa d'imatges 

4.8.3- L'obtenció de la fotografia de ferides pas a pas

Mòdul:
M5. Valoració i tractament de cremadures, ostomies i ferides de baixa prevalència
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

5.1- Cremadura com a ferida crònica crònica

5.1.1- Definició, fisiopatologia i classificació de les cremadures

5.1.2- Evolució normal i maneig de les cremadures menors

5.1.3- Causes i prevenció de la cronificació d'una cremadura menor

5.1.4- Maneig d'una cremadura cronificada

5.2- Ostomiess respiratòries, de nutrició i eliminació: tipus, cures i complicacions

5.2.1- Les ostomies de nutrició

5.2.2- Les ostomies d'eliminació

5.2.3- Les ostomies respiratòries

5.3- Ferides complexes de baixa prevalença en adults 

5.3.1-Calcifilaxi

5.3.2-Esclerodèrmia

5.3.3-Vasculitis

5.3.4-Úlceres tumorals

5.4- Ferides complexes de baixa prevalença en pediatria

5.4.1-Epidermòlisi bullosa

5.4.2-Púrpura fulminant

5.4.3-Extravasacions

5.4.4-Dehiscències

5.5 -Ferides quirúrgiques cronificades.

Mòdul:
Pràctiques clíniques
ECTS:
1
Durada:
25 h.
Contingut:
Pràctiques clíniques en unitats especialitzades

Inscripció