Diploma d'especialització en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Complexes

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Postgrau acreditat pel GNEAUPP (Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas).

Introducció:

Una ferida complexa és aquella que ha fracassat en la seva progressió a través de les fases normals  del procés de cicatrització i fa referència al compromís en la integritat de qualsevol teixit.

Les ferides complexes constitueixen un problema de salut pública amb un elevat cost social i econòmic,  que afecta a una amplia població de totes les edats i requereix de diferents intervencions per assegurar tant la seva prevenció com una cura òptima de les persones que les pateixen. Estudis recents conclouen que un de cada tres professionals opina que la formació general sobre la cura de les ferides és deficient d'acord amb els coneixements actuals sobre el tema.

Aquest pla de estudis forma professionals de diferents àmbits amb una base sòlida en teories, tècniques i metodologies en relació a la prevenció i cura de ferides cròniques que donin resposta a la seva elevada prevalença, així com treballar en l’àmbit del coneixement i la pràctica per un exercici professional responsable.

Adreçat a:
 • Professionals de la infermeria i altres professionals de la salut interessats en aprofundir coneixements sobre la cura de les persones amb ferides cròniques o amb risc de patir-les.
 • Professionals de la infermeria amb possibilitats d'accedir a llocs de gestió relacionats amb el seguiment i control de ferides cròniques.
 • Professionals que aspirin a ser referents en la cura de les persones amb ferides. Aquest curs els permetrà liderar diferents serveis i institucions sanitàries.
Codi:
DEFECOS-M6-2024-8
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:

Formar professionals experts en els coneixements i habilitats necessàries per gestionar el cuidatge del pacient amb ferides cròniques amb criteris de fonamentació científica, dins del marc humanístic i ètic de la cura.

Competències professionals:

 1. Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional.

 2. Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.

 3. Prestar cures infermeres, garantint el dret a la dignitat, a la privacitat, a la intimitat, a la confidencialitat i a la capacitat de decisió del pacient i de la seva família.

 4. Tenir habilitat per a realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.

 5. Conèixer els diferents grups de fàrmacs. Demostrant habilitat per a administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies. Identificar els problemes nutricionals i seleccionant/aplicant les cures d'infermeria.

 6. Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.

Sortides professionals:

Els titulats en el postgrau es podran ocupar en els següents àmbits i perfils professionals: • Gestió de cures

 • Coordinació d’unitats de ferides complexes

 • Representació de comitès de ferides cròniques a tots els àmbits de l'assistència

 • Infermeria de pràctica avançada

Vídeo:

Direcció:
Alba Roca Biosca
Docents:
José Antonio García García
Lourdes Rubio Rico
Montserrat Pérez Baena
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Isabel Font Jimenez
Cristóbal Añez Simón
Francisco Pedro García Fernández
Josep Maria Petit Jornet
Pablo García Molina
Gemma Tuset Garijo
Maria Dolores Hinojosa Caballero
Javier Soldevilla Agreda
Sara Chiquero Valenzuela
Manuel Rodríguez Palma
Pablo López Casanova
Gloria Segura Jordà
Juana González Pérez
Jesús Corrales González
Estrella Del Mar Mesa Garrido
Jordi Desola Alà
José Verdú Soriano
Ana Isabel Roig Panisello
José Ramon Estomba Barlerdi
Emilia Mateo Marín
Gemma Pérez Acevedo
Jordi Viadé Julià
Raul García Vidal
Elena Conde Montero
Nadia Hamzeh Garcia
Sara Bonet Gallardo
Cristina Iglesias Rius
Almudena Cecilia Matilla
Durada:
30 ECTS (315 h)
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 24/09/2024 al 23/09/2025
Especificació durada:
315 h
Horari:

Les sessions presencials del postgrau tindran lloc els següents divendres de 9.30 a 13.30 h i de 14.30 a 16.30 h:

 • 15 de novembre
 • 10 de gener
 • 21 de febrer
 • 21 de març
 • 25 d'abril
 • 16 de maig
Ubicació:
Facultat d'Infermeria
Av. Catalunya, 35 - Tarragona
Plànol de situació:

Preu:
1970 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
Entitats col·laboradores:

Logo GNEAUPP

Temari del curs

Inscripció