Curs Avançat de Pràctica Jurídica Laboral

Fitxa Tècnica

Introducció:

La normativa laboral i les relacions laborals al món empresarial està en constant canvi. Cada any apareixen noves i transcendents normes i sentències que afecten la seva regulació i que fan necessària una acurada formació dels professionals que intervenen en el sector legal i dels recursos humans. 

L'increment de la conflictivitat en les relacions laborals, la creixent complexitat dels assumptes jurídics i una gran desconeixença del procediment judicials fan necessària una especialitzada formació jurídica i experiència pràctica processal per tal d'assessorar i defensar adequadament als clients.

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari del Diploma de Postgrau en Assessorament Laboral i Pràctica Jurídica, que ofereix a l'estudiant conèixer el procés laboral i les seves estratègies, i especialitzar-se en la pràctica judicial en l’ordre social.

Adreçat a:
Titulats i professionals que volen adquirir i posar en pràctica habilitats per la defensa jurídica laboral.
Codi:
CPRAJDA-I2-2023-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Ampliar coneixements i posar en pràctica les habilitats i estratègies de la defensa jurídica.
Competències professionals:
- Assessorar en l'àmbit laboral

- Elaborar estratègies i de dissenyar plans de contractació empresarial

- Adquirir habilitats de negociació de les condicions de treball

- Dissenyar polítiques de reestructuració de plantilles

- Conèixer estratègies d'extinció del contracte de treball

- Adquirir habilitats de negociació i resolució de conflictes

- Elaborar estratègies de defensa legal de l'empresa i dels treballadors

- Identificar problemes jurídics empresarials en situacions concretes i d'elaborar estratègies de solució

- Distingir i emprar correctament les fonts del dret

- Dominar argumentació i pràctica jurídica als Jutjats i Tribunals

- Elaborar informes, dictàmens i altres documents jurídics

- Dominar el procediment processal al àmbit laboral i adquirir un mínim d’experiència pràctic
Sortides professionals:

En finalitzar aquesta formació, l'estudaint podrà ocupar-se com:


- Professional lliure (Graduat Social o Advocat laboralista)


- Graduat/da Social o Advocat/da laboralista en empresa privada / Administració


- Assessoria laboral en departaments de RR.HH


- Assessoria laboral en l'àmbit de l'Administració


- Assessoria laboral en l'àmbit d'associacions, organitzacions sense ànim de lucre i sindicats


- Formador/a laboral

Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinera formatiu del Diploma de Postgrau en Assessorament Laboral i Pràctica Jurídica.

Cursos associats:

Curs Avançat en Assessorament Laboral

Coordinació acadèmica:
Jordi Muria López
Esther Guerrero Vizuete
Docents:
Jordi Muria López
Javier López Noriega
Luis Miguel López Fabra
Ignasi Beltran De Heredia Ruiz
Carlos Hugo Preciado Domenech
Francisco Javier Martínez Cano
Durada:
15 ECTS (152 h)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 02/03/2023 al 13/07/2023
Especificació durada:
152 h
Horari:
Dijous de 17 a 21 h i divendres de 16 a 20 h.
Ubicació:
Facultat de Ciències Jurídiques Campus Catalunya Tarragona. Aula 415
Plànol de situació:

https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/26/facultat-de-ciencies-juridiques

Preu:
1175 €
Beques i facilitats de pagament:

Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs