Capacitació per a desenvolupar la tasca de Pacient Simulat Instructor

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
- Qualsevol persona interessada en les simulacions de malalties i altres intervencions a l¿àmbit de la salut. - Persones no professionals del teatre i/o cinema .... - Persones de qualsevol edat, situació laboral o jubilats ...
Codi:
CPSIS-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
- Adquirir coneixements teòric-pràctics pel correcte desenvolupament dels casos clínics simulats - Representar i estandarditzar la figura de Pacient Simulat Instructor - Identificar i utilitzar eines comunicatives pel maneig del feedback - Comprendre i estandarditzar l¿avaluació de les simulacions
Coordinació acadèmica:
Antoni Castro Salomó
Marta Díaz Francesch
Juan González Ramírez
Docents:
Marta Díaz Francesch
Durada:
1 ECTS (15 h)
Impartició:
semipresencial
Dates:
del 09/09/2019 al 30/06/2021
Horari:
Les sessions presencials es duran a terme entre 15h i 20h, ja siguin entrenaments pràctics o bé seminaris teòrics.
Ubicació:
Centre de Formació i Innovació en Simulació - Josep Maria Martínez Carretero
Unitat Docent del Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Preu:
0 €
Contacte:

Temari del curs